เนื้อเพลง เจ็บเข้ากระดูกดำ – ศรเพชร ศรสุพรรณ

เพลง : เจ็บเข้ากระดูกดำ

ศิลปิน : ศรเพชร ศรสุพรรณ

เนื้อเพลง :

คนที่มั่นหมาย หนึ่งใจต่อใจ

เชื่อมั่นเธอ เรื่อยมา

เธอประวิงเวลา ตลบตะแลงช้าช้า

หลอกฉัน หลอกฉัน รักเป็นชั่วคราว

หาก อก-ใครเป็นอกเรา

จะทำอย่างไร เธอซ่อนใคร อีกคน

เข้ามาปะปน เล่นกล

อยู่อย่างไรกัน สามคน แต่บัดนี้

ไม่-แย-แส

ยอมเป็นคนแพ้เพราะใจ อ่อน-แอ

จะกลับ จะกลอก อย่างไร ไม่แคร์

หยุดตอแย ปล่อยลอยแพ

ความจริงที่แท้ เราคือ ส่วนเกิน

เจ็บ เข้ากระดูกดำ

ที่ถ-ลำ หัว-ใจไม่เคยปราม

เจ็บ เข้ากระดูกดำ

อย่าตอกย้ำ ฉัน-เอง ยอมจากไป

นาน วัน ยิ่งเลวร้าย

ยิ่งเลวร้าย ลึก เกินคำบรรยาย

เจ็บ เข้ากระดูกดำ

ดนตรี 3 Bars..2…

3… เธอ คนจองหอง

อิดเอียนน่ากลัว เสียใจไป เพื่อใคร

หากขาดเธอคง ไม่ตาย

เจ็บแหละยอม โง่อาย แต่บัดนี้

ไม่-แย-แส

ยอมเป็นคนแพ้เพราะใจ อ่อน-แอ

จะกลับ จะกลอก อย่างไร ไม่แคร์

หยุดตอแย ปล่อยลอยแพ

ความจริงที่แท้ เราคือ ส่วนเกิน

เจ็บ เข้ากระดูกดำ

ที่ถ-ลำ หัว-ใจไม่เคยปราม

เจ็บ เข้ากระดูกดำ

อย่าตอกย้ำ ฉัน-เอง ยอมจากไป

นาน วัน ยิ่งเลวร้าย

ยิ่งเลวร้าย ลึก เกินคำบรรยาย

เจ็บ เข้ากระดูกดำ เข้าใจไหม

เจ็บ เข้ากระดูกดำ

ที่ถ-ลำ หัว-ใจไม่เคยปราม

เจ็บ เข้ากระดูกดำ

อย่าตอกย้ำ ฉัน-เอง ยอมจากไป

นาน วัน ยิ่งเลวร้าย

ยิ่งเลวร้าย ลึก เกินคำบรรยาย

เจ็บ เข้ากระดูกดำ

Be the first to like.
loading...