เนื้อเพลง น้ำใจรัก – ต้อม เรนโบว์

เพลง : น้ำใจรัก

ศิลปิน : ต้อม เรนโบว์

เนื้อเพลง :

..ช.น้ำ ใส ไหล ขึ้น

และ ไหล ลง

ไหลไม่ไหลหลง

ไหลคงอยู่ได้

ก็ เหมือนน้ำใจ รัก จริง

ไหล ตาม ตลิ่ง

รักของเราสอง

ขึ้นไม่พ้นไม่ล้นเลยฝั่ง

ไหลลงก็ยัง

ไม่คอดขอดคลอง

ญ.น้ำ ลึก หยั่ง ได้

..ช.น้ำใจ พี่ ยัง หยั่ง ถึง

ญ.น้ำ ใจ ลึก ซึ้ง

ช.รักกันก็พึง หยั่ง ได้

ญ.ลึกนักก็ไม่รักน้อง

ช.น้ำใจไหลหลั่ง

เพราะหวังจะชื่น

จะชมจะชิด

ได้ร่วมชีวิต

สนิทส-นอง

น้ำใจพี่ต้องรัก จริง

..ญ.น้ำ ใส ไหล ขึ้น

และ ไหล ลง

ไหลแล้วลืมหลง

ลึกคงอยู่ได้

ก็เหมือนน้ำใจ

กลอก กลิ้ง

ไหล เลย ตลิ่ง

รักของเราสอง

ขึ้นก็พ้น

ล้นจนเลย ฝั่ง

ไหลลงกระทั่ง

แห้งคอดขอดคลอง

ช.น้ำ ลึก หยั่ง ได้

..ญ.หยั่ง ลึก น้ำ ใจ ไม่ถึง

ช.น้ำ ใจ พี่ ซึ้ง

ญ.ก็เหลือจะพึง หยั่ง ได้

ช.รักเพียงพี่ใฝ่รัก น้อง

ญ.น้ำใจไหลล้น

ไหลวนก็เพื่อ

เพียงหวังจะได้

ช.พี่เลิกเหลวไหล

ใจมอบตอบน้อง

(พ.)น้ำ ใจ เรา ต้อง รักจริง..

Be the first to like.
loading...