เนื้อเพลง กอดฉัน – วารุณี

เพลง : กอดฉัน

ศิลปิน : วารุณี

เนื้อเพลง :

..ไม่แพ้ก็ชนะ ธรรมดากฎเกณฑ์

เรานั้นเป็นผู้เล่น ยอมรับความเป็นจริง

ไม่ต้องการอย่าฝืน คืนรักเธอกลับไป

เจ็บนี้ไม่โทษ ใคร ในเมื่อฉันเลือกเอง

รู้ว่าต้องตัดใจ ทั้งที่แสนจะทรมาน

เขาคือปัจจุบัน ส่วนฉันนั้นเป็น อดีต

ฮื้อ..ฮื่อ ฮือ ฮือ..

..กอด ฉันให้นานนานได้ ไหม…

เป็นสิ่ง สุดท้ายเพื่อ อำลา

ไม่ รั้งเธอไว้นานหรอกหนา

แค่ทำ เป็นรัก ก่อนจาก กันไป

จะไม่ร้องไห้ ฉันขอสัญญา

ไม่แพ้ก็ชนะ ธรรมดากฎเกณฑ์

เรานั้นเป็นผู้เล่น ยอมรับความเป็นจริง

ไม่ต้องการอย่าฝืน คืนรักเธอกลับไป

เจ็บนี้ไม่โทษ ใคร ในเมื่อฉันเลือกเอง

รู้ว่าต้องตัดใจ ทั้งที่แสนจะทรมาน

เขาคือปัจจุบัน ส่วนฉันนั้นเป็น..อดีต

ฮื้อ..ฮือ ฮือ ฮือ..

..กอด ฉันให้นานนานได้ ไหม…

เป็นสิ่ง สุดท้ายเพื่ออำลา

ไม่ รั้งเธอไว้นานหรอกหนา

แค่ทำ เป็นรัก ก่อนจาก กันไป

จะไม่ร้องไห้ ฉันขอสัญญา

กอด ฉันให้ นานนานได้ไหม

เป็นสิ่ง สุดท้ายเพื่ออำลา

ไม่ รั้ง เธอไว้นานหรอกหนา

แค่ทำ เป็นรัก ก่อนจาก กันไป

จะไม่ ร้องไห้ ฉันขอสัญญา

จะไม่ ร้อง ไห้ ให้ เห็น น้ำ ตา

Be the first to like.
loading...