เนื้อเพลง คนดี – สดใส รุ่งโพธิ์ทอง

เพลง : คนดี

ศิลปิน : สดใส รุ่งโพธิ์ทอง

เนื้อเพลง :

.พยายาม จะเข้าใจ

คำที่เธอ ว่าฉันมัน คนดี

ดี เกินไป

ทำยังไง มันก็งง

ตรงที่เธอ บอกว่าทำ

เพื่อฉัน

ที่จะทิ้ง กันไป

ฉันต้องขอบใจ เธอใช่ไหม

ความจริง

ฉันต้องตอบแทน คนที่ทิ้ง

ยังไง

ต้องทนฝืน ยิ้ม ให้

บอกเข้าใจ เสมอ

กับคำหวาน เพ้อ เจ้อ

ก่อนที่เธอ จะไป

ต้องทำ เหมือนรับได้

ทั้งที่เหมือน จะตาย

แค่เพราะเป็น คนดี

แค่นี้ ใช่ไหม ใช่ไหม

ที่ตายเปล่า คนเดียว

…ดนตรี.

เธอจะไป ก็รีบไป

ตอนที่คน อย่างฉันมัน ยังดี

เดี๋ยว จะลืม

ทำอะไร ก็รีบทำ

ก่อนที่คน ที่ว่าดี

เหลือหลาย จะคิด เลวเลว

ฉันต้องขอบใจ เธอใช่ไหม

ความจริง

ฉันต้องตอบแทน คนที่ทิ้ง

ยังไง

ต้องทนฝืน ยิ้ม ให้

บอกเข้าใจ เสมอ

กับคำหวาน เพ้อ เจ้อ

ก่อนที่เธอ จะไป

ต้องทำ เหมือนรับได้

ทั้งที่เหมือน จะตาย

แค่เพราะเป็น คนดี

แค่นี้ ใช่ไหม ใช่ไหม

ที่ตายเปล่า คนเดียว

…ดนตรี..

…ต้องทนฝืน ยิ้ม ให้

บอกเข้าใจ เสมอ

กับคำหวาน เพ้อ เจ้อ

ก่อนที่เธอ จะไป

ต้องทำ เหมือนรับได้

ทั้งที่เหมือน จะตาย

แค่เพราะเป็น คนดี

แค่นี้ ใช่ไหม ใช่ไหม

ที่ต้องทนฝืน ยิ้ม ให้

บอกเข้าใจ เสมอ

กับคำหวาน เพ้อ เจ้อ

ก่อนที่เธอ จะไป

ต้องทำ เหมือนรับได้

ทั้งที่เหมือน จะตาย

โทษฐานดี เกินไป

อย่างนั้น ใช่ไหม ใช่ไหม

สมน้ำหน้า คนดี

Be the first to like.
loading...