เนื้อเพลง ชาตินี้บุญน้อย – สันติ ดวงสว่าง

เพลง : ชาตินี้บุญน้อย

ศิลปิน : สันติ ดวงสว่าง

เนื้อเพลง :

..ดวงใจจ๋า

รู้ไหมใครต้องเศร้า

สุดปวดร้าว อุราจะหาไหน

รู้ว่าเธอ

นั้นต้องเป็นอื่นไป

ดั่งดวงใจ โดนกรีดโดนมีดฟัน

ดวงใจจ๋า รู้ไหมใครแทบคลั่ง

รักต้องร้าง

เปลี่ยนทางห่างเหหัน

รักที่ปอง นั้นต้องมาจบกัน

สิ่งที่ฝัน

นั้นเปลี่ยนไปให้ใจฉันตรม

หากแม้น ชาติหน้ามีใหม่

จะยึดถือ รักไว้ไม่ให้ขม

ชาตินี้บุญน้อย พลอยระทม

รักไม่สม ในอุราแทบบ้าตาย

ดวงใจจ๋า อย่าหมองครองให้สุข

อย่ามีทุกข์ สุขมาโรคาหาย

ให้คู่เธอ

นั้นงามทั้งใจแหละกาย

ฟ้าดินสลาย อย่าได้เลือน

เหมือนรักฉันเลย

Solo 4 Bars…3…

4..หากแม้น ชาติหน้ามีใหม่

จะยึดถือ รักไว้ไม่ให้ขม

ชาตินี้บุญน้อย พลอยระทม

รักไม่สม ในอุราแทบบ้าตาย

ดวงใจจ๋า อย่าหมองครองให้สุข

อย่ามีทุกข์ สุขมาโรคาหาย

ให้คู่เธอ

นั้นงามทั้งใจแหละกาย

ฟ้าดินสลาย อย่าได้เลือน

เหมือนรักฉันเลย

Be the first to like.
loading...