เนื้อเพลง รักนิรันดร – สันติ ดวงสว่าง

เพลง : รักนิรันดร

ศิลปิน : สันติ ดวงสว่าง

เนื้อเพลง :

..เมื่อ รัก รัก เธอ

พร่ำ เพ้อ ถึง เธอ ผู้ เดียว

ใฝ่ ฝัน ทุก วัน

มั่นรักเดียว คือ เธอ เท่านั้น

จิต ใจ ให้ เธอ

เพื่อ รัก เสมอ นิรันดร์

..ฝากรักไว้ แทนความสัมพันธ์

ว่า สัก วัน คงสม ดังใจ

เมื่อ คิด ถึง เธอ

เฝ้า เพ้อ ถึง เธอ ผู้ เดียว

ใฝ่ ฝัน ทุก วัน

มอบรักเดียว ให้ เธอ เสมอ

ฝาก ใจ ถึง เธอ

เพื่อ รัก เสมอ นิรันดร์

….ฝาก รักไว้ เป็นสื่อสัมพันธ์

ว่ารักเธอ ไม่ มี วันเลือน

เมื่อ รัก รัก เธอ

พร่ำ เพ้อ ถึง เธอ ผู้ เดียว

ใฝ่ ฝัน ทุก วัน

มั่นรักเดียว คือ เธอ เท่านั้น

จิต ใจ ให้ เธอ

เพื่อ เธอ เสมอ นิรันดร์

(ดนตรี…..)

..ฝาก รักไว้ เป็นสื่อสัมพันธ์

ว่ารักเธอ ไม่ มี วันเลือน

เมื่อ รัก รัก เธอ

พร่ำ เพ้อ ถึง เธอ ผู้ เดียว

ใฝ่ ฝัน ทุก วัน

มั่นรักเดียว คือ เธอ เท่านั้น

จิต ใจ ให้ เธอ

เพื่อ เธอ เสมอ นิรันดร์..

Be the first to like.
loading...