เนื้อเพลง เซิ้งสวิง – ยอดรัก สลักใจ

เพลง : เซิ้งสวิง

ศิลปิน : ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง :

มา เด้อหล่า ใส่อังขาแขนอ่อน

มาม่วนรำฟ้อน

แอ่วอ่อนเด้อหล้า

ชื่นใจ ในวันนี้จับปลา

เตี้ย เตี้ยลง สาละวันจับปลา

อย่าให้เสียท่า

สาละวัน เซิ้ง สวิง

มา เด้อหล่า ออกเอามานำแน

พี่น้องพ่อแม่

เบิ่งตาแลซวนมา

ได้เบิ่ง สาวน้อยจับปลา

ปลา ปลาใหญ่

ฮื้อปลาน้อยบอกมา

ใส่ข้องทำท่า

แล้วกลับมา เซิ้ง สวิง

สาว รำเซิ้ง เบิ่งแล้วซา มาคัก

อ้ายอยากฮู้จัก

เป็นตาฮัก เด้อหล้า

ปลาขอ ฮื้อปลาซ่อนบอกมา

ปลา ปลาไหล

ฮื้อปลาหลด บอกมา

อย่าให้เสียท่า

ปลาหลุดมือ เซิ้ง สวิง

โอ๊ย ออนซอน

อยากสิได้นอนนำ

แม่นบ่ฟ้อนรำ

อยากซิปล้ำ เด้อหล้า

โยกซ้าย แล้วย้าย มาโยกขวา

ถอย ถอยหลัง

แล้วยังมาถอยหน้า

อ้ายอยากเป็นบ้า

อยากเป็นปลา ใน สวิง

มา เด้อหล่า ออกเอามานำแน

พี่น้องพ่อแม่

เบิ่งตาแลซวนมา

ได้เบิ่ง สาวน้อยจับปลา

ปลา ปลาใหญ่

ฮื้อปลาน้อยบอกมา

ใส่ข้องทำท่า

แล้วกลับมา เซิ้ง สวิง

สาว รำเซิ้ง เบิ่งแล้วซา มาคัก

อ้ายอยากฮู้จัก

เป็นตาฮัก เด้อหล้า

ปลาขอ ฮื้อปลาซ่อนบอกมา

ปลา ปลาไหล

ฮื้อปลาหลด บอกมา

อย่าให้เสียท่า

ปลาหลุดมือ เซิ้ง สวิง

โอ๊ย ออนซอน

อยากสิได้นอนนำ

แม่นบ่ฟ้อนรำ

อยากซิปล้ำ เด้อหล้า

โยกซ้าย แล้วย้าย มาโยกขวา

ถอย ถอยหลัง

แล้วยังมาถอยหน้า

อ้ายอยากเป็นบ้า

อยากเป็นปลา ใน สวิง

Be the first to like.
loading...