เนื้อเพลง รักไร้อันดับ – เพลงประกอบละคร

เพลง : รักไร้อันดับ

ศิลปิน : เพลงประกอบละคร

เนื้อเพลง :

ในคำที่บอก ว่ารักเธอ

ใจเพียงต้องการ ให้เธอได้รู้

เธอเท่านั้น

ครอบครองจิตใจฉันอยู่

อยากให้เธอมั่นใจ

ไม่มีผู้ใด จะใกล้เคียง

มีเพียงแค่เธอ ที่มีความหมาย

ตราบชีวิต และดวงวิญญาณมลาย

เธอจงเชื่อใจว่าฉัน รักเธอ

และฉันมีเพียงเธอ เท่านั้น

ทุกห้องหัวใจ

ทุกอันดับแห่งความรัก จากฉัน

มีคนเดียวเท่านั้น ที่ครอบครอง

คนนั้นคือเธอ

ดนตรี 4 ห้อง..3…

4… ไม่อาจเข้าใจ ด้วยสายตา

รอคอยแค่เพียง เวลาเท่านั้น

ตอบคำถาม ทุกคำที่เธอต้องการ

พิสูจน์ว่าฉัน รักเธอ

และฉันมีเพียงเธอ เท่านั้น

ทุกห้องหัวใจ

ทุกอันดับแห่งความรัก จากฉัน

มีคนเดียวเท่านั้น ที่ครอบครอง

คนนั้นคือเธอ

ถึงฟ้า จะแปรเปลี่ยนสี

ทุกนาที ฉันมีแต่เธอ

นานเท่าไหร่ มั่นคงเสมอ

รักเธอไม่เปลี่ยนแปลง

ดนตรี 8 ห้อง..6…

7…8. รักเธอ

และฉันมีเพียงเธอ เท่านั้น

ทุกห้องหัวใจ

ทุกอันดับแห่งความรัก จากฉัน

มีคนเดียวเท่านั้น ที่ครอบครอง

คนนั้นคือเธอ

ดนตรี 4 ห้อง..2…

3…4. คนนั้นคือเธอ

ดนตรี 5 ห้อง..3…

4…5. คนนั้นคือเธอ

Be the first to like.
loading...