เนื้อเพลง คู่ทาษ – คีรีบูน

เพลง : คู่ทาษ

ศิลปิน : คีรีบูน

เนื้อเพลง :

ขอครวญคำ

ข้ามฟ้าลอยมาแด่เธอ

น้ำคำวอน คลั่งเพ้อละเมอจากใจ

รักเราสอง สัมพันธ์

แต่รักนั้นอยู่ไกล

เฝ้าหลงอาลัย ร้องครวญไป

ฝากหัวใจลอยล่อง

ขอปรานี พี่หวัง จงฟังพี่ครวญ

เสียงในใจ ไห้หวล รัญจวนหม่นหมอง

รักเราเอ๋ย แม้ไกล แต่หัวใจประคอง

พี่หวัง ใจปอง

เนื้อนวลทอง ใฝ่รักปองบูชา

ดนตรี 4 Bars..2…

3…4. เป็นกะลาให้ถือ

แม้เธอคือขอทาน

เป็นบัลลังก์ตระการ

แม้เธอเป็นนาง พญา

เป็นโลงทอง รองรับแม้ดับชีวา

เป็นวิมานผ่านฟ้า

แด่เทพธิดา นงคราญ

ดนตรี 4 Bars..2…

3…4. รัก เราเป็น

เช่นเหมือนดาวเดือน เด่นตา

แสงเรืองรอง ส่องฟ้าอาภาเบิกบาน

แม้ชีพสูญลับไป แต่รักไม่แหลกราญ

ให้สองวิญญาณ

สิงสราญ อยู่วิมานดาวเดือน

ดนตรี 4 Bars..2…

3…4. เป็นกะลาให้ถือ

แม้เธอคือขอทาน

เป็นบัลลังก์ตระการ

แม้เธอเป็นนาง พญา

เป็นโลงทอง รองรับแม้ดับชีวา

เป็นวิมานผ่านฟ้า

แด่เทพธิดา นงคราญ

รัก เราเป็น

เช่นเหมือนดาวเดือน เด่นตา

แสงเรืองรอง ส่องฟ้าอาภาเบิกบาน

แม้ชีพสูญลับไป แต่รักไม่แหลกราญ

ให้สองวิญญาณ

สิงสราญ อยู่วิมานดาวเดือน

Be the first to like.
loading...