เนื้อเพลง ครวญ – ยอดรัก สลักใจ

เพลง : ครวญ

ศิลปิน : ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง :

..โอ้ เรา

มี กรรม ทำ ไฉน

จึง จะ ได้

แนบ ชิด ขนิษฐา

ได้ แต่ ชื่อ

ไว้ ชม ตรม อุรา

ได้ แต่ ผ้า

ไว้ ห่ม ก็ ตรม ใจ

..ถึง ได้ แหวน

ไว้ ชม ก็ ตรม จิต

ไม่ เหมือน ได้

มิ่ง มิตร พิศมัย

ได้ ของ อื่น หมื่น แสน

ใน แดน ไตร

ไม่ เหมือน ได้

นิ่ม น้อง ประคอง นอน

ถึง ได้ แหวน

ไว้ ชม ก็ ตรม จิต

ไม่ เหมือน ได้

มิ่ง มิตร พิศมัย

ได้ ของ อื่น หมื่น แสน

ใน แดน ไตร

ไม่ เหมือน ได้

นิ่ม น้อง ประคอง นอน..

Be the first to like.
loading...