เนื้อเพลง ฟ้าสางที่นางรอง – สันติ ดวงสว่าง

เพลง : ฟ้าสางที่นางรอง

ศิลปิน : สันติ ดวงสว่าง

เนื้อเพลง :

..คืน หนึ่ง

ยังซึ้งถึงความรักเรา

เป็นคืนทั้งชื่นทั้งเศร้า

สองเรา จะร้างห่างลา

แม่สาวนางรอง

เจ้าของต่อรองรักว่า

รักเอ๋ยเมื่อแรมร้างลา

ให้หวนมาหาสาวนางรอง.

ยาม หนึ่ง

ซาบซึ้งถึงคำรำพัน

ระหว่าง รักสร้างร่วมกัน

เหตุใดนั้น ฉับพลันเป็นสอง

จะมีรักเดียว

ไม่เกี่ยวรักใหม่มาครอง

ใจกายมอบไว้ให้น้อง

สาวนางรองจงครองใจพี่.

..จันทร์กระจ่าง

อาบร่าง สองสร้างความรัก

จันทร์จ๋าอย่าด่วนลาจาก

สองรักพราก จากไปไกลหนี

ให้ทอแสงผ่อง

ฉายส่องนานๆการนี้

สองรักร่วมฝากไมตรี

อยู่เป็นสักขี เถิดจันทร์เจ้าขา.

.ฟ้า ส่อง

แสงทองขึ้นมาเลือนราง

ไก่ขันเป็นสัญญาณห่าง

ฟ้าสาง สว่างแล้วแก้วตา

โอ้สาวนางรอง

จงครอง คอยวันพี่มา

จำคืนเราฝืนใจลา

อีกไม่ช้า จะมาหาเจ้า

ฟ้า ส่อง

แสงทองขึ้นมาเลือนราง

ไก่ขันเป็นสัญญาณห่าง

ฟ้าสาง สว่างแล้วแก้วตา

โอ้สาวนางรอง

จงครอง คอยวันพี่มา

จำคืนเราฝืนใจลา

อีกไม่ช้า จะมาหาเจ้า

Be the first to like.
loading...