เนื้อเพลง สัญญา 5 ปี – หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม

เพลง : สัญญา 5 ปี

ศิลปิน : หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม

เนื้อเพลง :

..น้อง เอย ฟัง พี่

รัก กัน มา ห้า ปี

คน ดี ไม่ เห็น ใจ

..โกรธ เคือง

น้อง เอย ด้วย เรื่อง อัน ใด

น้อง ถึง แปร สร้าง แผล ให้ ใคร

เหตุ ไฉน น้อง มา ทำ พี่ ตรม

..โอ้ โอ น้อง เอ๋ย

ทรามเชย แก้ว ตา

โอ้ โอ น้อง เอ๋ย

ทรามเชย แก้ว ตา

เราเคยรักกัน

รักนาน หนักหนา

เจ้ามาห่างร้างลา

อุรา พี่ต้อง ระทม

..โอ้ โอ น้อง เอ๋ย

ชามเชย ตา กลม

โอ้ โอ น้อง เอ๋ย

ทรามเชย ตา กลม

เราเคย สัญญา

ต่อหน้า มหาพรหม

จะรักจะซื่อ ถือสัตย์

จะอัตคัด ก็ไม่ ขื่นขม

..โอ้ โอ น้อง เอ๋ย

เจ้าลืม สัญญา

โอ้ โอ น้อง เอ๋ย

เจ้าลืม สัญญา

เจ้ามารับหมั้น นัดขันหมาก มา

ทิ้งบัตรเชิญมาให้พี่

โถ คนดีเจ้าไม่เมตตา

..โอ้ โอ น้อง เอ๋ย

ทรามเชย แก้ว ตา

โอ้ โอ น้อง เอ๋ย

ทรามเชย แก้ว ตา

เราเคยรักกัน รักนานหนักหนา

เจ้ามาห่างร้างลา

อุรา พี่ต้องระทม

..โอ้ โอ น้อง เอ๋ย

ทรามเชย ตา กลม

โอ้ โอ น้อง เอ๋ย

ทรามเชย ตา กลม

เราเคย สัญญา ต่อหน้ามหาพรหม

จะรักจะซื่อ ถือสัตย์

จะอัตคัด ก็ไม่ขื่นขม

..โอ้ โอ น้อง เอ๋ย

เจ้าลืม สัญญา

โอ้ โอ น้อง เอ๋ย

เจ้าลืม สัญญา

เจ้ามารับหมั้น นัดขันหมากมา

ทิ้งบัตรเชิญมาให้พี่

โถคนดีเจ้าไม่เมตตา..

Be the first to like.
loading...