เนื้อเพลง รักสามสลึง – หน่อย แก่นจันทร์

เพลง : รักสามสลึง

ศิลปิน : หน่อย แก่นจันทร์

เนื้อเพลง :

..พอ รู้ ว่า พ่าย

ก็ สาย เกิน แก้

ใจ เธอ ไม่ แน่

เปลี่ยน แปร หลอก ฉัน

หลง รัก คุณ

เทิดทูล เหนือ ดวง ชีวัน

ไม่น่าจะมาหลอกฉัน

เธอ นั้น ไม่ รัก ฉัน จริง

..พอ รู้ ว่า พ่าย

ก็ สาย เกิน แก้

ใจ เธอ ไม่ แน่

เปลี่ยน แปร หลอก หญิง

ฉัน เผลอ ใจ

แต่ เธอ ไม่ ได้ ประวิง

ฉัน สูญ เสีย ทุก สิ่ง

รัก จริง ฉัน มอบ ให้ เธอ

..สาย สุด สิ้น สาว

มี ราคี คาว

รัก เขา เรา รัก เสมอ

สาย เกิน แก้

ยอม แพ้ เพราะ ฉัน เผลอ เลอ

ไม่ นึก เลย หนอ ว่า เธอ

จะ มี รัก สอง ครอง ใจ

..พอ รู้ ว่า พ่าย

ก็ สาย เกิน แก้

ใจ เธอ ไม่ แน่

ฉัน แพ้ หมด ทาง แก้ ไข

สุด แสลง เธอ นั้น แล้ง น้ำ ใจ

สิ่ง สุด หวง ฉัน ให้

กลับ ได้ แต่ ความ ระทม

(ดนตรี…..)

..พอ รู้ ว่า พ่าย

ก็ สาย เกิน แก้

ใจ เธอ ไม่ แน่

ฉัน แพ้ หมด ทาง แก้ ไข

สุด แสลง เธอ นั้น แล้ง น้ำ ใจ

สิ่ง สุด หวง ฉัน ให้

กลับ ได้ แต่ ความ ระทม..

Be the first to like.
loading...