เนื้อเพลง ชีวิตหนี้ – รวมศิลปินอาร์เอส

เพลง : ชีวิตหนี้

ศิลปิน : รวมศิลปินอาร์เอส

เนื้อเพลง :

แบกชีวิต พอเกิดมาก็เป็นหนี้ อยู่อย่างนี้ ทำอย่างไรก็ไม่พ้น อยากจะมี เงินไม่พอต้องขอผ่อน หากเดือดร้อน ก็จะยอมสู้อดทน ทำยังไงได้ ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง พ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ประชาชนเดินดิน หากชีวิตนี้ไม่สิ้นก็ดิ้นกันไป ชีวิตนี้ใช้หนี้อย่างเดียว เมื่อรายรับ มันไม่พอกับรายจ่าย ต้องกินต้องใช้ ทำอย่างไรก็กู้เขา ไม่ใช่เศรษฐี นามสกุลไม่เป็นข่าว แค่คนเดินเท้า คนอย่างเราก็ต้องทน

Be the first to like.
loading...