เนื้อเพลง ชั๊บ…ชั๊บ…ชั๊บ – james

เพลง : ชั๊บ…ชั๊บ…ชั๊บ

ศิลปิน : james

เนื้อเพลง :

เพลง ชั๊บชั๊บชั๊บ – James

ศิลปิน เจมส์ เรืองศักดิ์ รอยชูศักดิ์

ยุคนี้ไม่ใช้ก็ต้องตัด เลือกเลือกใช้รัดเข็มขัด

ดูดูตามความประหยัด เคยตามใจก็ควรตัด

ความจำเป็นควรมาก่อน ดูอะไรที่เกินกว่านั้น ไม่จำเป็น

รักเขา ไม่รักก็ต้องตัด เมื่อเมื่อเขาไม่ค่อยเหมาะ

ไปมีใครมีคนอื่น ไปมีใจให้คนใหม่

เธอลองลองทบทวนใหม่ ดูที่ทำ ที่ทำอย่างนี้

ควรตัดใจไหม

ตัดเลยตัดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ

ตัดให้ขาดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ

อย่าไปเสียใจ ร้องไห้อยู่เลย

ตัดเลยตัดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ

ตัดให้ขาดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ

ให้พอเสียที เดี๋ยวมันเปลืองหัวใจ

ยุคนี้ไม่ใช้ก็ต้องตัด เลือกเลือกใช้รัดเข็มขัด

ดูดูตามความประหยัด เคยตามใจก็ควรตัด

ความจำเป็นควรมาก่อน ดูอะไรที่เกินกว่านั้น ไม่จำเป็น

รักเขา ไม่รักก็ต้องตัด เมื่อเมื่อเขาไม่ค่อยเหมาะ

ไปมีใครมีคนอื่น ไปมีใจให้คนใหม่

เธอลองลองทบทวนใหม่ ดูที่ทำ ที่ทำอย่างนี้

ควรตัดใจไหม

ตัดเลยตัดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ ตัดให้ขาดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ

อย่าไปเสียใจ ร้องไห้อยู่เลย

ตัดเลยตัดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ ตัดให้ขาดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ

ให้พอเสียที เดี๋ยวมันเปลือง

ตัดเลยตัดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ ตัดให้ขาดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ

อย่าไปเสียใจ ร้องไห้อยู่เลย

ตัดเลยตัดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ ตัดให้ขาดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ

ให้พอเสียที เดี๋ยวมันเปลืองหัวใจ

ตัดเลยตัดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ ตัดให้ขาดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ

อย่าไปเสียใจ ร้องไห้อยู่เลย

ตัดเลยตัดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ ตัดให้ขาดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ

ให้พอเสียที เดี๋ยวมันเปลือง

ตัดเลยตัดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ ตัดให้ขาดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ

อย่าไปเสียใจ ร้องไห้อยู่เลย

ตัดเลยตัดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ ตัดให้ขาดเลย ชั๊บชั๊บชั๊บ

ให้พอเสียที เดี๋ยวมันเปลืองหัวใจ

Be the first to like.
loading...