เนื้อเพลง อยากเป็นคนดี – โป่ง ปฐมพงศ์

เพลง : อยากเป็นคนดี

ศิลปิน : โป่ง ปฐมพงศ์

เนื้อเพลง :

อยากเป็นคนดีก็ต้องอดทนกันหน่อยนา กี่คนที่เห็นคุณทำดี ต้องหมั่นต้องเพียรทำดีต่อไปไม่ขาดสาย บางคนต้องตายไปฟรีฟรี ไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรๆ ตอนเป็นเป็น ….เสือกมาดูๆ วันใดที่คนดีทำผิดผลาดแค่เพียงครั้ง ชีวิตก็พังลงทันที ไม่มีใครอยากให้ใครได้ดีไปกว่าตน ต่างคนก็เห็น……….ดี คนดีดีไม่เคยเอะอะอะไร คนดีดีไม่เคยเอะอะโวยวายๆ ทำดีเข้าไปเถิด ทำมันเข้าไปเถอด (8 ครั้ง) ตายไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรๆ ตอนเป็นเป็น ทำไมไม่เสือกมาดูๆ คนดีดีก็ควรเอะอะโวยวายๆ ทำดีเข้าไป….เถิด ทำมันเข้าไปเถิด (8 ครั้ง)

Be the first to like.
loading...