เนื้อเพลง หลอมละลาย – ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

เพลง : หลอมละลาย

ศิลปิน : ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

เนื้อเพลง :

เคย แพ้ไม่เป็น ไม่เจ็บ ไม่สน ใจ

จะมา แรงยิ่ง แรง ไป หมด สิ้น ปัญหา

เธอ เป็นแค่คน เดียว ที่ไม่เหมือนพบมา

สร้างปัญหา หลอก ทำ ร้าย ฉันทำกันง่ายดาย

ใจ ที่เคยเป็น เหล็ก ไม่เคยแพ้ซักครั้ง

กลับต้องยอม ถูก เธอ นั้นหลอมละลายกับมือ

.คง แพ้ให้เป็น เราหมด ความสำ คัญ

เมื่อตัว เธอไม่ต้อง การ เจ็บ สักเพียงไหน

ยอม เธอแค่คน หนึ่ง แค่หนึ่งครั้งฝังใจ

เจ็บคราวนี้ ให้ เธอ รู้ไว้เป็นใครไม่ยอม

ใจ ที่เคยเป็น เหล็ก ไม่เคยแพ้ซักครั้ง

กลับต้องยอม ถูก เธอ นั้นหลอมละลายกับมือ

เธอ เหมือนเป็นไฟ มา กัดกร่อน มาเผา ใจ

เหล็กที่แข็ง แข็งเท่าไร ยังไหม้ไฟ

ดนตรี 16 Bars..14…15…

16…ยอม เธอแค่คน หนึ่ง แค่หนึ่งครั้งฝังใจ

เจ็บคราวนี้ ให้ เธอ รู้ไว้เป็นใครไม่ยอม

ใจ ที่เคยเป็น เหล็ก ไม่เคยแพ้ซักครั้ง

กลับต้องยอม ถูก เธอ นั้นหลอมละลายกับมือ

เธอ เหมือนเป็นไฟ มา กัดกร่อน มาเผา ใจ

เหล็กที่แข็ง แข็งเท่าไร ยังไหม้ไฟ

ได้แต่หวัง ไว้สักวัน เหล็กที่เธอ หลอม มัน

อาจสักวัน แกร่งขึ้นมา ดีเหมือนเดิม

เธอ เหมือนเป็นไฟ มา กัดกร่อน มาเผา ใจ

เหล็กที่แข็ง แข็งเท่าไร ยัง ไหม้ ไฟ

ได้แต่หวัง ไว้สักวัน เหล็กที่เธอ หลอม มัน

อาจสักวัน แกร่งขึ้นมา ดีเหมือนเดิม

เธอ เหมือนเป็นไฟ มา กัดกร่อน มาเผา ใจ

เหล็กที่แข็ง แข็งเท่าไร ยัง ไหม้ ไฟ

Be the first to like.
loading...