เนื้อเพลง เสียแรงรัก – ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

เพลง : เสียแรงรัก

ศิลปิน : ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

เนื้อเพลง :

เสียแรงที่รักสลักจิต

เธอเป็นคนผิดที่ลืมกันได้

ลืมความรักสิ้นไม่มีเหลือ

ตัดสิ้นแม้เยื่อสายใย

เขามาพรากจากเราไป

ช้ำหัวใจสุดทน

เสียแรงที่หวังตั้งใจไว้

เสกสรรค์เธอให้ไม่มีวันหมด

ให้สูงเทียมเมฆในสรวงบนฟ้า

สุดเทียมเทวาเบื้องบน

ถนอมรักไว้ในกมล

ใยเธอเป็นคนที่เปลี่ยนใจ

อยากลืมเท่าไรลืมไม่ลง

หัวใจพะวงลุ่มหลงจนหมองไหม้

หัวใจกระเจิงดั่งเพลิงที่รุมใจ

ร้าวรานเพียงใดแลัวใครที่เฝ้ารอ

เสียแรงที่หวังตั้งใจไว้

เสกสรรค์เธอให้ไม่มีวันหมด

ให้สูงเทียมเมฆในสรวงบนฟ้า

สุดเทียมเทวาเบื้องบน

ถนอมรักไว้ในกมล

ใยเธอเป็นคนที่เปลี่ยนใจ

อยากลืมเท่าไรลืมไม่ลง

หัวใจพะวงลุ่มหลงจนหมองไหม้

หัวใจกระเจิงดั่งเพลิงที่รุมใจ

ร้าวรานเพียงใดแล้วใครที่เฝ้ารอ

ดนตรี……

เสียแรงที่หวังตั้งใจไว้

เสกสรรค์เธอให้ไม่มีวันหมด

ให้สูงเทียมเมฆในสรวงบนฟ้า

สุดเทียมเทวาเบื้องบน

ถนอมรักไว้ในกมล

ใยเธอเป็นคนที่เปลี่ยนใจ

ใยเธอเป็นคนที่เปลี่ยนใจ.

Be the first to like.
loading...