เนื้อเพลง จากคนเคยรัก – ชรัส

เพลง : จากคนเคยรัก

ศิลปิน : ชรัส

เนื้อเพลง :

หมดแล้วไม่มีเยื่อใย

หมดความซึ้งในคุณค่า

จากคนเคยรักกัน

เข้าใจเห็นใจ

เชื่อใจในกันมาก่อน

.ไม่เหลือไม่มีแม้ใคร

ปลอบใจให้ความอาทร

จากไปแห่งหนใด

แม้ไกล หัวใจ

ก็ยังมั่นคงห่วงหา

.ทุ่มเทความรักให้ไป

มีไหมใครให้คืนมา

อยากขอแค่เพียง

เสี้ยวดวงใจ

ให้กำลังใจสู้ชีวิตต่อไป

.นี่หนอโอ้ชีวิตคน

ยากจนไม่มีเลยเพื่อน

รุ่งเรื่องมีมากมาย

ไม่เคย พบเลย

ก็ขอมาเป็นเพื่อนตาย

MCL ENTERTAINMENT

.หมดแล้วไม่มีเยื่อใย

หมดความซึ้งในคุณค่า

จากคนเคยรักกัน

เข้าใจ เห็นใจ

เชื่อใจในกันมาก่อน

.ไม่เหลือไม่มีแม้ใคร

ปลอบใจให้ความอาทร

จากไปแห่งหนใด

แม้ไกล หัวใจ

ก็ยังมั่นคงห่วงหา

.ทุ่มเทความรักให้ไป

มีไหมใครให้คืนมา

อยากขอแค่เพียง

เสี้ยวดวงใจ

ให้กำลังใจสู้ชีวิตต่อไป

นี่หนอโอ้ชีวิตคน

ยากจนไม่มีเลยเพื่อน

รุ่งเรื่องมีมากมาย

ไม่เคย พบเลย

ก็ขอมาเป็นเพื่อนตาย.

Be the first to like.
loading...