เนื้อเพลง ถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่ – ชลธิชา ศิริปัญญา

เพลง : ถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่

ศิลปิน : ชลธิชา ศิริปัญญา

เนื้อเพลง :

ถ้าวันนี้ยังมี เขาอยู่ เราคงยืนสู้ ดูโลกอย่างทรนง ปัญหาใดใด ไม่เคยพะวังพะวง เรื่องราวใหญ่ก็เล็กลง สองคนช่วยกันคลี่คลาย แต่วันนี้ไม่มีเขาอยู่ ทิ้งเราทนสู้ ดูโลก อยู่เพียงเดียวดาย เหมือนคนเดิน หลงทางกลางทะเลทราย ซอกซอน หอบสังขารไป ทิศทางใดใด จุดหมายไม่มี บุญเราสร้าง ร่วมกันมาน้อยนัก เคราะห์และกรรม นำชัก ต้องจากกันชั่วชีวี ขอบูชาด้วยน้ำตา แห่งความภักดี คิดถึงอยู่ทุกนาที ร้าวฤดีเหลือนั่น ไม่มีแล้วความชื่น ความสุข ไร้ความสนุก ดูโลกอยู่ไปวันวัน ขอแรงบุญ เกื้อกูลส่งผลอนันต์ ชาติหน้าให้เราพบกัน คู่ครองรักมั่น ชั่วนิรันดร ดนตรี 8 ห้อง..7… 8… ไม่มีแล้วความชื่น ความสุข ไร้ความสนุก ดูโลกอยู่ไปวันวัน ขอแรงบุญ เกื้อกูลส่งผลอนันต์ ชาติหน้าให้เราพบกัน คู่ครองรักมั่น ชั่วนิรันดร

Be the first to like.
loading...