เนื้อเพลง โพระดก – ชุติมา รอดอยู่สุข

เพลง : โพระดก

ศิลปิน : ชุติมา รอดอยู่สุข

เนื้อเพลง :

เสียง นก โพ ระดก มันร้อง โฮก ป๊ก โฮกป๊กอยู่หน ไหน เอ่อ เออเอิงเอย พระพุท-ธเจ้าข้า จับกิ่งเพกานั่นเป็นไร ตัวมันเขียวเขียว บินเลี้ยวไป เข้าโพรง ไม้ ทางนี้เอย ดนตรี 12 Bars..10…11… 12.เสียง นก โพ ระดก มันร้อง โฮก ป๊ก โฮกป๊กส่งเสียง ใส เอ่อ เออเอิงเอย พระพุท-ธเจ้าข้า อยากจับตัวมา เข้ากรงใจ ฟังมันเพ้อ พกโฮกป๊กไป จับตัว ไว้ฟังเสียง เอย ดนตรี 12 Bars..10…11… 12.ฉัน รัก โพ ระดก มันร้อง โฮก ป๊ก โฮกป๊กอยู่หน ไหน เอ่อ เออเอิงเอย พระพุท-ธเจ้าข้า ช่วยจับตัวมาเถิดไวไว มันเปรียวเลี้ยวลับบินลับไป เข้ากรง ใจใครไปแล้ว เอย…

Be the first to like.
loading...