เนื้อเพลง สุดแต่เธอ – อริสมันต์

เพลง : สุดแต่เธอ

ศิลปิน : อริสมันต์

เนื้อเพลง :

ทำไมสายลม ห่วงใย

ทำไมใบไม้ เรียกเธอมา

ทำไมหัวใจ เธอชินและชา

เวลาหัวใจเหลือน้อย

เวลายังคอย ให้เธอเปลี่ยน

เวลาที่คอยพากเพียร รักเธอ

เราเจอกันเมื่อสาย

ทำเธออึดอัดใจ

ความเป็นจริงโหดร้าย

เมื่อเธอมีใคร

รักเองเลือกเอง ช้ำเองจะโทษใคร

(รักเองเลือกเอง ช้ำเองจะโทษใคร)

ช้ำใจช่างมัน ช่างมันฉันไม่แคร์

ก็สุดแท้แต่เธอ

รักเองเลือกเอง ช้ำเองจะโทษใคร

ก็อยากให้มีเธอ อีกคน

ในดวงตา หัวใจมุ่งหวัง

คือพลังให้ฉัน ยังคงอยู่

เธอเป็นใคร ไม่เพียงอยากรู้

รับฟัง

เราเจอกันเมื่อสาย

ทำเธออึดอัดใจ

ความเป็นจริงโหดร้าย

เมื่อเธอมีใคร

รักเองเลือกเอง ช้ำเองจะโทษใคร

(รักเองเลือกเอง ช้ำเองจะโทษใคร)

ช้ำใจช่างมัน ช่างมันฉันไม่แคร์

ก็สุดแท้แต่เธอ

รักเองเลือกเอง ช้ำเองจะโทษใคร

ก็อยากให้มีเธอ อีกคน

เราเจอกันเมื่อสาย

ทำเธออึดอัดใจ

ความเป็นจริงโหดร้าย

เมื่อเธอมีใคร

รักเองเลือกเอง ช้ำเองจะโทษใคร

(รักเองเลือกเอง ช้ำเองจะโทษใคร)

ช้ำใจช่างมัน ช่างมันฉันไม่แคร์

ก็สุดแท้แต่เธอ

รักเองเลือกเอง ช้ำเองจะโทษใคร

ก็อยากให้มีเธอ อีกคน

รักเองเลือกเอง ช้ำเองจะโทษใคร

(รักเองเลือกเอง ช้ำเองจะโทษใคร)

ช้ำใจช่างมัน ช่างมันฉันไม่แคร์

ก็สุดแท้แต่เธอ

Be the first to like.
loading...