เนื้อเพลง อย่าจับหูฉัน – ดาว มยุรี

เพลง : อย่าจับหูฉัน

ศิลปิน : ดาว มยุรี

เนื้อเพลง :

อย่าจับหูฉัน ดาว มยุรีอย่า.มาจับหูฉัน นะ นะ อย่า.มาจับหูฉัน อย่า.มาจับหูฉัน นะ นะ อย่า.มาจับหูฉัน อย่า.มาจับหูฉัน นะ นะ อย่า.มาจับหูฉัน เจอทีไรขอจับทุกที จับนู่นจับนี่จับตะบี้ตะบัน ชอบจับหลังใจหวั่นผวา อย่าจับหูนะ ฉันกลัวหูยาน อย่ามาจับนะ อย่ามาจับนะ อย่ามาจับนะ เดี๋ยวหูน้องยาน. อย่า.มาจับหูฉัน นะ นะ อย่า.มาจับหูฉัน อย่า.มาจับหูฉัน นะ นะ อย่า.มาจับหูฉัน อย่า.มาจับหูฉัน นะ นะ อย่า.มาจับหูฉัน พอใกล้น้อง ทะเล้นจริงนะ มือซนลนลาน จับตรงผมงาม ดั่งน้ำมันราดลงกองไฟ ป้องกันไม่ได้ปิดแก้มจับหู อย่ามาจับนะ อย่ามาจับนะ อย่ามาจับนะ เดี๋ยวหูน้องยาน. อย่า.มาจับหูฉัน นะ นะ อย่า.มาจับหูฉัน อย่า.มาจับหูฉัน นะ นะ อย่า.มาจับหูฉัน อย่า.มาจับหูฉัน นะ นะ อย่า.มาจับหูฉัน เจอทีไรขอจับทุกที จับนู่นจับนี่จับตะบี้ตะบัน ชอบจับหลังใจหวั่นผวา อย่าจับหูนะ ฉันกลัวหูยาน อย่ามาจับนะ อย่ามาจับนะ อย่ามาจับนะ เดี๋ยวหูน้องยาน. อย่า.มาจับหูฉัน นะ นะ อย่า.มาจับหูฉัน อย่า.มาจับหูฉัน นะ นะ อย่า.มาจับหูฉัน อย่า.มาจับหูฉัน นะ นะ อย่า.มาจับหูฉัน พอใกล้น้อง ทะเล้นจริงนะ มือซนลนลาน จับตรงผมงาม ดั่งน้ำมันราดลงกองไฟ ป้องกันไม่ได้ปิดแก้มจับหู อย่ามาจับนะ อย่ามาจับนะ อย่ามาจับนะ เดี๋ยวหูน้องยาน. อย่า.มาจับหูฉัน นะ นะ อย่า.มาจับหูฉัน อย่า.มาจับหูฉัน นะ นะ อย่า.มาจับหูฉัน

Be the first to like.
loading...