เนื้อเพลง สาวแผงลอย – ดาว มยุรี

เพลง : สาวแผงลอย

ศิลปิน : ดาว มยุรี

เนื้อเพลง :

สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา ขอเชิญลูกค้า ช่วยมาซื้อหน่อย เชิญสาธุชน กุศลแรงกล้า มีจิตศรัทธา ซื้อปลาไปปล่อย คนนู้นคนนั้น ซื้อกันบ่อยบ่อย ทั้งหอยทั้งปลา ราคาไม่ชาร์ท.. สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา ฉันเป็นแม่ค้า ประจำตลาด ทั้งหอยทั้งปลา ราคาไม่ผิด กระทรวงพาณิชย์ เขาปิดประกาศ เชิญเถิดลูกค้า ราคาไม่พลาด ไม่ขาดกิโล หอยโตไม่แพง ใครซื้อก็มา เดี๋ยวปลาจะหมด เดี๋ยวหอยสดสด จะหมดจากแผง เดี๋ยวหอยจะรา เดี๋ยวปลาจะแห้ง หอยกาบหอยแครง แด้งแดงสดดี ซื้อหอยลาย ผัดใบโหระพา จงรีบซื้อปลา ไปแกงฉู่ฉี่ เนื้อปลาอร่อย เนื้อหอยก็ดี หอยเจ้านี้ หอยดีกว่าใคร.. สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา มาเถิดอย่าช้า ซื้อปลาน้ำใหม่ เชิญหนุ่มซื้อหอย ไปแกล้มสุรา สาวสาวลูกค้า ซื้อปลาก็ได้ มีหนุ่มไม่น้อย ชอบหอยตัวใหญ่ หรือใครจะเหมา แม่สาวแผงลอย สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา ดนตรี 5 ห้อง..3… 4…5 สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา ใครซื้อก็มา เดี๋ยวปลาจะหมด เดี๋ยวหอยสดสด จะหมดจากแผง เดี๋ยวหอยจะรา เดี๋ยวปลาจะแห้ง หอยกาบหอยแครง แด้งแดงสดดี ซื้อหอยลาย ผัดใบโหระพา จงรีบซื้อปลา ไปแกงฉู่ฉี่ เนื้อปลาอร่อย เนื้อหอยก็ดี หอยเจ้านี้ หอยดีกว่าใคร.. สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา มาเถิดอย่าช้า ซื้อปลาน้ำใหม่ เชิญหนุ่มซื้อหอย ไปแกล้มสุรา สาวสาวลูกค้า ซื้อปลาก็ได้ มีหนุ่มไม่น้อย ชอบหอยตัวใหญ่ หรือใครจะเหมา แม่สาวแผงลอย สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา สาวแผงลอย ขายหอยขายปลา

Be the first to like.
loading...