เนื้อเพลง ดีแต่มาเอา – ดาว มยุรี

เพลง : ดีแต่มาเอา

ศิลปิน : ดาว มยุรี

เนื้อเพลง :

ดีแต่มาเอา ดีแต่มาเอา เทียวไป เทียวมา ตั้งหน้า แต่จะเอา ไม่เห็นเคยหอบ อะไร มาให้ เทียวมา เทียวไป สนใจ แต่จะเอา ….ดนตรี…>>> โอ๊ย เบื่อขโมย ที่คอยมา จุ้น จ้าน เผลอ ลืมขึ้นบ้าน ล่ะ ต้องมาเล่น เรา… .ตู้ เย็น พัดลม เครื่องถมเอย กวาดเรียบ บ้านเลย แม้ แต่หม้อ เก่า… เครื่อง ลาง ของขลัง เกือบ ทุกอย่าง สูญ เหรียญ หลวงพ่อคูณ ก็ยัง ขโมย เอา เสื้อ ชั้นใน ยี่ห้อ โหลยโท่ย รา คา โซ้ยโต๋ย แน๊ะ ขโมย ก็ยังเอา.. ดีแต่มาเอา ดีแต่มาเอา เทียวไป เทียวมา ตั้งหน้า แต่จะเอา ไม่เห็นเคยหอบ อะไร มาให้ เทียวมา เทียวไป สนใจ แต่จะเอา ….ดนตรี…>>> แม้ แต่ที่รัก รัก แทบกลืน ได้ พบ หน้า เมื่อไหร่ มี แต่มือ เคล้า… .หน้าฟรี ของเรา ข้าว เช้า เพล แดด ร่ม ลมเย็น ยังให้ เราป้อน เหล้า… อิ่ม หนำ สำราญ จะกลับ บ้าน ที อ้าว เงินไม่มี ก็ ต้องมาไถ เรา เบื่อ จริงๆ คน เอา แต่ได้ ไม่เห็น มาให้ เห็นได้ แต่มาเอา ดีแต่มาเอา ดีแต่มาเอา เทียวไป เทียวมา ตั้งหน้า แต่จะเอา ไม่เห็นเคยหอบ อะไร มาให้ เทียวมา เทียวไป สนใจ แต่จะเอา ดีแต่มาเอา ดีแต่มาเอา เทียวไป เทียวมา ตั้งหน้า แต่จะเอา ไม่เห็นเคยหอบ อะไร มาให้ เทียวมา เทียวไป สนใจ แต่จะเอา …… แม้ แต่ที่รัก รัก แทบกลืน ได้ พบ หน้า เมื่อไหร่ มี แต่มือ เคล้า… .หน้าฟรี ของเรา ข้าว เช้า เพล แดด ร่ม ลมเย็น ยังให้ เราป้อน เหล้า… อิ่ม หนำ สำราญ จะกลับ บ้าน ที อ้าว เงินไม่มี ก็ ต้องมาไถ เรา เบื่อ จริงๆ คน เอา แต่ได้ ไม่เห็น มาให้ เห็นได้ แต่มาเอา ดีแต่มาเอา ดีแต่มาเอา เทียวไป เทียวมา ตั้งหน้า แต่จะเอา ไม่เห็นเคยหอบ อะไร มาให้ เทียวมา เทียวไป สนใจ แต่จะเอา ดีแต่มาเอา ดีแต่มาเอา เทียวไป เทียวมา ตั้งหน้า แต่จะเอา ไม่เห็นเคยหอบ อะไร มาให้ เทียวมา เทียวไป สนใจ แต่จะเอา ดีแต่มาเอา ดีแต่มาเอา เทียวไป เทียวมา ตั้งหน้า แต่จะเอา ไม่เห็นเคยหอบ อะไร มาให้ เทียวมา เทียวไป สนใจ แต่จะเอา ดีแต่มาเอา ดีแต่มาเอา เทียวไป เทียวมา ตั้งหน้า แต่จะเอา ไม่เห็นเคยหอบ อะไร มาให้ เทียวมา เทียวไป สนใจ แต่จะเอา

Be the first to like.
loading...