เนื้อเพลง ทรนง – อิทธิ

เพลง : ทรนง

ศิลปิน : อิทธิ

เนื้อเพลง :

บางครั้งเธออาจผิดหวัง หมดพลัง จะก้าวไป

เหลียวหา คนคอยปลอบโยน

ไม่เคยมีใคร เคียงข้างกาย

มีแต่เงา มีแต่เธอเพียงลำพัง

ชีวิตเธอยังต้องเดินทาง ค้น คว้า

แสวงหา จุดหมายไกล แม้หนทางมีขวากหนาม

อันตรายใดๆ เตรียมหัวใจให้แกร่ง

ทรนงจงฝ่าฟันไป อย่าไปกลัว

อย่าแพ้อะไรง่ายดาย แม้วันใดผิดไป

ให้ยืน ลุกขึ้นมา กล้ายอมรับความจริง

สิ่งที่เลยไปไม่คืนกลับมา วันพรุ่งนี้ นั้นยังมีค่า

ขอให้ทรนง โว โอ้โอโฮะโฮโฮ

โวะโอโอ โฮะโฮโฮ โอโวะโอ โวะโอะโอ

โวโอโอ โฮโอะโอ

ชีวิตเธอยังต้องเดินทาง ค้น คว้า

แสวงหาจุดหมายไกล แม้หนทางมีขวากหนาม

อันตรายใดๆ เตรียมหัวใจให้แกร่ง

ทรนงจงฝ่าฟันไป อย่าไปกลัว

อย่าแพ้อะไรง่ายดาย แม้วันใดผิดไป

ให้ยืน ลุกขึ้นมา กล้ายอมรับความจริง

สิ่งที่เลยไปไม่คืนกลับมา วันพรุ่งนี้ นั้นยังมีค่า

ขอให้ทรนง วันพรุ่งนี้ นั้นยังมีค่า

ขอให้ทรนง โว โอ้โอโฮะโฮโฮ

โวะโอโอโฮะโฮโฮ โอโวะโอ โวะโอะโอ

โวโอโอ โฮโอะโอ โว โอ้โอโฮะโฮโฮ

โวะโอโอโฮะโฮโฮ โอโวะโอ โวะโอะโอ

โวโอโอ โฮโอะโอ โว โอ้โอโฮะโฮโฮ

โวะโอโอโฮะโฮโฮ โอโวะโอ โวะโอะ

โอโวโอโอ โฮโอะโอ

Be the first to like.
loading...