เนื้อเพลง รักเธอเท่าฟ้า – สายัณห์ สัญญา

เพลง : รักเธอเท่าฟ้า

ศิลปิน : สายัณห์ สัญญา

เนื้อเพลง :

..ฉัน รัก เธอ เท่า ฟ้า ปรารถนา เธอยิ่งสิ่งใด ถึง เธอ จะเป็น เดนใคร เธอเป็นเช่นไร ฉันก็ไม่ พะวง ..ฉัน รัก เธอ ยิ่ง นัก สุด จะรัก ภักดี มั่น คง ขอ เพียง ให้ใจเธอตรง รักฉัน มั่นคง เหมือนกับฉัน รัก เธอ ..รัก จริงๆนะเธอ นะ เธอละจ๊ะ รักฉัน บ้าง ไหมเออ รัก ฉัน สักหน่อย นะเธอ อย่าปล่อย ให้เพ้อ เพ้อ อยู่ เดียว ดาย ..ฉัน รัก เธอ เท่า ฟ้า ปรารถนา เธอมา แนบ กาย รักเธอ ไปจนวันตายฟ้าดินสลาย ฉันไม่คลาย รัก เธอ (Solo….) ..รัก จริงๆนะเธอ นะ เธอละจ๊ะ รักฉัน บ้าง ไหมเออ รัก ฉัน สักหน่อย นะเธอ อย่าปล่อย ให้เพ้อ เพ้อ อยู่ เดียว ดาย ..ฉัน รัก เธอ เท่า ฟ้า ปรารถนา เธอมา แนบ กาย รักเธอ ไปจนวันตาย ฟ้าดินสลาย ฉันไม่คลาย รัก เธอ…

Be the first to like.
loading...