เนื้อเพลง น้ำเซาะทราย – เพลงประกอบละคร

เพลง : น้ำเซาะทราย

ศิลปิน : เพลงประกอบละคร

เนื้อเพลง :

ชีวิต หมดสิ้นความหมาย

เพราะรักเหือดหาย ละลายไปจากหัว ใจ

เป็นเหมือนดังทราย แห้งแล้ง ทุรน ทุราย

ตะเกียกตะกาย ทนกันอยู่อย่าง สิ้น หวัง

เพราะรัก เปรียบเหมือนดัง น้ำ

หล่อเลี้ยงใจ กัน รักทำให้ความร้อน คลาย

แต่รักจากเธอ สาดซัดรุนแรง ทำลาย

ใจก็คงคล้าย ดั่งทรายถูกน้ำ เซาะ พัง

น้ำ เซาะ ทราย

จนแหลกสลาย ละลายไปกับ สายน้ำ

ใจ เป็นเช่นดัง ทราย

จึงถูกทำลาย ง่ายดายไม่เหลือ เลย

เมื่อรัก กลับกลายเป็น แค้น

เจ็บนี้แอบแฝง ทิ่มแทงรุนแรงเหลือ ทน

ใจเริ่มเสื่อมทราม ความชั่วสิงใจของ คน

ที่สุดก็คง จบลงด้วยความร้าว ราน

..น้ำ เซาะ ทราย

จนแหลกสลาย ละลายไปกับ สายน้ำ

ใจ เป็นเช่นดัง ทราย

จึงถูกทำลาย ง่ายดายไม่เหลือ เลย

เมื่อรัก กลับกลายเป็น แค้น

เจ็บนี้แอบแฝง ทิ่มแทงรุนแรงเหลือ ทน

ใจเริ่มเสื่อมทราม ความชั่วสิงใจของ คน

ที่สุดก็คง จบลงด้วยความร้าว ราน

ที่สุดก็คง จบลงด้วยความ ร้าว ราน

Be the first to like.
loading...