เนื้อเพลง ลูกสาวใครหนอ – สายัณห์ สัญญา

เพลง : ลูกสาวใครหนอ

ศิลปิน : สายัณห์ สัญญา

เนื้อเพลง :

ลูกสาว ใครหนอ ….พ่อแม่ ช่างปั้น ผิวพรรณ ผุดผาด บาดอุรา มีแขนสองข้าง มีจมูก มีลูกกะตา มีขา สองขา พอให้ดู รู้ว่าเป็นคน. .ลูกสาว ใครหนอ ….พ่อแม่ สรรค์สร้าง ผิวของนาง คล้ายขอบผิว ยางรถยนต์ จมูกแหมบๆ เสียงก็แหบ เหลือทน ใบหน้ามนๆ เหมือนมะนาว ลูกสาวของใคร ..สวยไปหมด สวยที่สุด สวยไม่สร่าง สวยไม่บันยะ บันยัง สวยไม่เกรงใจ สวยไม่เผื่อแผ่ ไม่เอื้อเฟื้อ เหลือไว้ให้ใคร สวยแบบงมงาย สวยดันทุรัง สวยไม่รักดี. .ลูกสาว ใครโว๊ย ….โอ๊ยฉัน จะบ้า กิริยา ท่าทาง เหมือนนางชะนี ยามยิ้มแสยะ ชวนสยด สยองสิ้นดี ผู้หญิงคนนี้ พบเธอ ที่ศรีธัญญา ..สวยไปหมด สวยที่สุด สวยไม่สร่าง สวยไม่บันยะ บันยัง สวยไม่เกรงใจ สวยไม่เผื่อแผ่ ไม่เอื้อเฟื้อ เหลือไว้ให้ใคร สวยแบบงมงาย สวยดันทุรัง สวยไม่รักดี. .ลูกสาว ใครโว๊ย ….โอ๊ยฉัน จะบ้า กิริยา ท่าทาง เหมือนนางชะนี ยามยิ้มแสยะ ชวนสยด สยองสิ้นดี ผู้หญิงคนนี้ พบเธอ ที่ศรีธัญญา

Be the first to like.
loading...