เนื้อเพลง ยอม – the sun

เพลง : ยอม

ศิลปิน : the sun

เนื้อเพลง :

เพราะตัว ฉันเอง

ไม่อาจทำ ตามใจเธอ ทุกอย่าง

เหมือนคมมีด กรีดกลาง

ใจเป็นรอยแผล ให้เราเจ็บช้ำ

เพราะตัว ฉันเอง ให้เหตุการณ์

เลวร้ายลงทุกที ฉันทำได้เท่านี้

แต่ไม่ดีพอ ที่เธอต้องการ

ไม่อยากให้เธอร้อง ไม่อยากให้เธอเจ็บ

ไม่อยากให้เธอทุกข์ใจ มากไปกว่านี้

ฝืนทนไป เลียเวลาเปล่า

ช้าหรือเร็ว ก็ปวดร้าว ฝืนทนไป

เสียเวลาเปล่า เจ็บเพียงครั้งเดียว

ทิ้งฉันไปดีกว่า ส่วนตัวฉันยอมทรมาน

เพราะตัว ฉันเอง ไม่อาจเป็น

อย่างใจเธอต้องการ

ชั่วและดีประสาน

นานจนเป็นฉัน

เกินจะเปลี่ยนแปลง

ไม่อยากให้เธอร้อง ไม่อยากให้เธอเจ็บ

ไม่อยากให้เธอทุกข์ใจ มากไปกว่านี้

ฝืนทนไป เลียเวลาเปล่า

ช้าหรือเร็ว ก็ปวดร้าว ฝืนทนไป

เสียเวลาเปล่า เจ็บเพียงครั้งเดียว

ทิ้งฉันไปดีกว่า ส่วนตัวฉันยอมทรมาน

เพราะตัว ฉันเอง ไม่อาจเป็น

อย่างใจเธอต้องการ

ชั่วและดีประสาน

นานจนเป็นฉัน

เกินจะเปลี่ยนแปลง

ส่วนตัวฉันยอม ทรมาน

ส่วนตัวฉันยอม

Be the first to like.
loading...