เนื้อเพลง สันป่าตอง – 16 เพลง รวมฮิตต้นฉบับ

เพลง : สันป่าตอง

ศิลปิน : 16 เพลง รวมฮิตต้นฉบับ

เนื้อเพลง :

อ้ายเอยบ่มี

ใจฮักข้าเจ้า แล้วหนอ

เฮาเคยจ้อยซอ

ดีดซึงที่สัน.ป่าตอง

เฮาต่างสัญญา ฮักร่วมใจปอง

อยู่สันป่าตอง ครองฮักสุขสันต์

อ้ายเคยอู้คำ

ฝากฮักครั้งแอ่ว.ปอยหลวง

อู้คำหวานทรวง

บ่ฮู้จะลวง.หลอกกัน

ข้าเจ้าฮักจริง เหนือยิ่งชีวัน

บ่ฮู้บ่หัน อ้ายนั้นกลับมา

ดอกแมงวัน

คล้ายดั่งหัวใจอ้ายนา

ยามสายลมพลิ้วพา

แมงวายลิ่วถลา

ล่องฟ้าสันป่าตอง

อ้ายทำบ่ฮู้บ่หันข้าเจ้า.ทั้งปวง

ข้าเจ้าช้ำทรวง

ที่ฮักอ้ายหลวง.จักปอง

อ้ายกลับหัวใจ

ของอ้ายเคยครอง

โอ้สันป่าตอง

หมองใจข้าเจ้าเอย

ดอกแมงวัน

คล้ายดั่งหัวใจอ้ายนา

ยามสายลมพลิ้วพา

แมงวายลิ่วถลา

ล่องฟ้าสันป่าตอง

อ้ายทำบ่ฮู้บ่หันข้าเจ้า.ทั้งปวง

ข้าเจ้าช้ำทรวง

ที่ฮักอ้ายหลวง.จักปอง

อ้ายกลับหัวใจ

ของอ้ายเคยครอง

โอ้สันป่าตอง

หมองใจข้าเจ้าเอย

Be the first to like.
loading...