เนื้อเพลง ปาเจรา บูชาครู – โปงลางสะออน อาร์ สยาม

เพลง : ปาเจรา บูชาครู

ศิลปิน : โปงลางสะออน อาร์ สยาม

เนื้อเพลง :

ปาเจรา จริยาโหนติ คุณุตะระ นุสาสักการะ

นพสิบนิ้วพนม ก้มวันทาบูชาครู เจิมหัวใจให้หาญสู้

แฮงครู ซอยยู้ซอยดัน แฮงปัญญาวิชาดี แก้วมณีดวงชีวัน

สว่างในหัวใจนิรันดร์ ดั่งดวงตะวันเจิดฟ้า

ปาเจรา จริยาโหนติ คุณุตะระ นุสาสักการะ

นพสิบนิ้วเหนือเศียร ต่างธูปเทียนไหว้ครูบา เจิมใจฝันให้หาญกล้า

ครูบา จงมาอวยชัย แฮงปัญญาบารมี ชี้นำทางให้ก้าวไป

ในหัวใจ ของปวงข้าน้อย

ปาเจรา จริยาโหนติ คุณุตะระ นุสาสักการะ

Be the first to like.
loading...