เนื้อเพลง เสียใจได้ยินไหม – อ๊อฟ ปองศักดิ์

เพลง : เสียใจได้ยินไหม

ศิลปิน : อ๊อฟ ปองศักดิ์

เนื้อเพลง :

เพราะว่ารัก จึงเปรียบเธอนั้น เป็นดั่งชีวิต

ก็เพราะว่ารัก จึงเปรียบเธอนั้น เป็นดวงใจ

เพราะว่ารัก จึงเปี่ยมจึงล้น

ไปด้วยความหมาย

ทุ่มเททั้งใจ ทุ่มเททั้งกาย

และหวังให้เป็น ดั่งความฝัน

(*) ไม่คิดว่าเธอ จะเปลี่ยนแปรผัน ไปได้เพียงนี้

ไม่คิดว่าเธอ จะให้สิ่งนี้ เป็นรางวัล

ไม่คิดว่าเธอ จะกลับทอดทิ้ง ไปจากใจฉัน

ได้แต่เสียใจ ได้แต่เสียใจ

บอกว่าฉันเสียใจ ได้ยินไหม

(**) หวังจะเป็น ที่พึ่งสุดท้าย ให้กับชีวิต

เมื่อต้องสูญไป เมื่อต้องเสียไป

ฉันก็คล้ายเหมือนคน ที่สิ้นหวัง

ฉันกับเธอ นับจากวันนี้ เป็นแค่ความหลัง

(***)แต่ยังเสียใจ แต่มันเสียใจ

บอกว่าฉันเสียใจ ได้ยินไหม

รักเธอมากเกิน รักเธอมากไป

รักเหลือเกิน รักจนไม่มีให้ใคร

หวังจนมากเกิน หวังจนมากไป

สูญเสียเธอ เหมือนจะขาดใจ

(*,**,***)

หวังจนมากเกิน หวังจนมากไป

สูญเสียเธอ เหมือนจะขาดใจ

Be the first to like.
loading...