เนื้อเพลง รักคือ..สายลม – รวมศิลปินอาร์เอส

เพลง : รักคือ..สายลม

ศิลปิน : รวมศิลปินอาร์เอส

เนื้อเพลง :

เธอเป็นดังสายลม พัดรักให้ลอยมา ดวงใจ ที่เห่วว้า อบอุ่น เมื่อรู้ว่ามีใคร เธอเป็นดังสายลม พัดรักให้ลอยไป วิงวอน ฉุดดึงไว้ ยังไง ก็รู้ว่าไม่มีทาง พัดมา พัดมา แล้วไม่ทันไรก็ พัดไป พัดไป ทิ้งไว้เพียงร่องรอย เธอ มาให้ชื่นชม รับรู้ว่าลมเย็น ตัวตน ไม่อาจเห็น หากแต่ ก็รู้ด้วยหัวใจ ใครเป็นเจ้าของเธอ เธอไม่ใช่ของใคร อยากกอด เก็บเธอไว้ ยังไง ก็รู้ว่าไม่มีทาง พัดมา พัดมา แล้วไม่ทันไรก็ พัดไป พัดไป ทิ้งให้รู้เพียงว่า ครั้งหนึ่ง เคยเจ็บ และครั้งหนึ่ง เคยรัก ครั้งหนึ่ง ลม เคย ผ่านมา ครั้งหนึ่ง เคยเจ็บ และครั้งหนึ่ง เคยรัก ครั้งหนึ่ง เธอ เคย ผ่านมา

Be the first to like.
loading...