เนื้อเพลง ลมกับไฟ – ดัง พันกร

เพลง : ลมกับไฟ

ศิลปิน : ดัง พันกร

เนื้อเพลง :

ถ้าฉัน เปรียบดังไฟ

ที่สว่าง ด้วยรักเธอ

เหมือนใกล้ จะดับ

เพราะใจ ของเธอเปลี่ยน

เมื่อเธอ เปรียบดังลม

ที่ล่องลอย แหละหมุนเวียน

เพราะรัก ของเธอนั้น

ทำให้ฉัน มีไฟ

อย่าทิ้ง ให้ฉันเดียวดาย

เป็นเหมือนไฟ ที่ใกล้ จะดับ

ถ้าเพียง แค่ลม เคลื่อนตัว

จากไป

อย่าเป็นลม ที่พัดไป

และพัด ให้ไฟ ดับลง

หัวใจ ฉันคง สลาย

หากชีวิต ต้องขาดเธอ

อย่าให้ไฟ ดวงนี้ดับ

ไปพร้อม ความรัก จากเธอ

เห็นใจ กันบ้าง ได้ไหม

อย่าไปไหน อย่าจากกัน

ฉันรักเธอ

ก็เพราะ เธอเท่านั้น

ที่ยังคง มีค่าพอ

ให้ฉัน ยังอยู่

และรอ เริ่มวันใหม่

เมื่อเธอ จากกันแล้ว

แสงที่มี คงมอด ไป

ลับลง ไปกับใจ

ที่ไม่ มีเธอ

อย่าทิ้ง ให้ฉันเดียวดาย

เป็นเหมือนไฟ ที่ใกล้ จะดับ

ถ้าเพียง แค่ลม เคลื่อนตัว

จากไป

อย่าเป็นลม ที่พัดไป

และพัด ให้ไฟ ดับลง

หัวใจ ฉันคง สลาย

หากชีวิต ต้องขาดเธอ

อย่าให้ไฟ ดวงนี้ดับ

ไปพร้อม ความรัก จากเธอ

เห็นใจ กันบ้าง ได้ไหม

อย่าไปไหน อย่าจากกัน

ฉันรักเธอ

..อย่าทิ้ง ให้ฉันเดียวดาย

เป็นเหมือนไฟ ที่ใกล้ จะดับ

ขอร้อง ให้เธอ อย่าไป

จากไป

อย่าเป็นลม ที่พัดไป

และพัด ให้ไฟ ดับลง

หัวใจ ฉันคง สลาย

หากชีวิต ต้องขาดเธอ

อย่าให้ไฟ ดวงนี้ดับ

ไปพร้อม ความรัก จากเธอ

เห็นใจ กันบ้าง ได้ไหม

อย่าไปไหน อย่าจากกัน

ฉันรักเธอ

…ฉันรักเธอ

…ฮู้โวโฮ๊ โฮ

Be the first to like.
loading...