เนื้อเพลง เสียใจได้ยินไหม – อ๊อฟ

เพลง : เสียใจได้ยินไหม

ศิลปิน : อ๊อฟ

เนื้อเพลง :

อ๊อฟ ปองศักดิ์ – เสียใจได้ยินไหม

คำร้อง สีฟ้า

ทำนอง สมชัย ขำเลิศกุล

เรียบเรียง อภิไชย เย็นพูนสุข

เพราะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้น เป็นดังชีวิต

ก็เพราะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้น เป็นดวงใจ

เพราะว่ารักจึงเปี่ยมจึงล้นไปด้วยความหมาย

ทุ่มเททั้งใจทุ่มเททั้งกาย และหวังให้เป็นดังความฝัน

ไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนแปรผัน ไปได้เพียงนี้

ไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้ เป็นรางวัล

ไม่คิดว่าเธอจะกลับทอดทิ้ง ไปจากใจฉัน

ได้แต่เสียใจ ได้แต่เสียใจ บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม

หวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย ให้กับชีวิต

เมื่อต้องสูญไป เมื่อต้องเสียไป

ฉันก็คล้ายเหมือนคนที่สิ้นหวัง

ฉันกับเธอนับจากวันนี้ เป็นแค่ความหลัง

แต่ยังเสียใจ แต่มันเสียใจ บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม

รักเธอมากเกิน รักเธอมากไป

รักเหลือเกิน รักจนไม่มีให้ใคร

หวังเธอมากเกิน หวังเธอมากไป

สูญเสียเธอ เหมือนจะขาดใจ

ไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนแปรผัน ไปได้เพียงนี้

ไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้ เป็นรางวัล

ไม่คิดว่าเธอจะกลับทอดทิ้ง ไปจากใจฉัน

ได้แต่เสียใจ ได้แต่เสียใจ บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม

หวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย ให้กับชีวิต

เมื่อต้องสูญไป เมื่อต้องเสียไป

ฉันก็คล้ายเหมือนคนที่สิ้นหวัง

ฉันกับเธอนับจากวันนี้ เป็นแค่ความหลัง

แต่ยังเสียใจ แต่มันเสียใจ บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม

รักเธอมากเกิน รักเธอมากไป

รักเหลือเกิน รักจนไม่มีให้ใคร

หวังเธอมากเกิน หวังเธอมากไป

สูญเสียเธอ เหมือนจะขาดใจ

หวังเธอมากเกิน หวังเธอมากไป

สูญเสียเธอ เหมือนจะขาดใจ

Be the first to like.
loading...