เนื้อเพลง วันวานยังหวานอยู่ – แมคอินทอช

เพลง : วันวานยังหวานอยู่

ศิลปิน : แมคอินทอช

เนื้อเพลง :

กลับมาเถอะวันวาน วันวานผ่านพ้นไป

กลับมาเถอะวันวาน วันวานนานแสนไกล

วันวานที่แสนไกล

กลับมาเถอะวันวาน วันวานที่อาลัย

กลับมาเถอะวันวาน วันวานซาบซึ้งใจ

วันซาบซึ้งใจซึ้งใจ

กลับมาเถอะวันวาน

กลับมาเถอะวันวาน

กลับมาเถอะวันวาน

เคยรักกันมาอย่างไร

จะรักกันตลอดไป ไม่แปรฝัน

กลับมาเถอะวันวาน

กลับมาเถอะวันวาน

กลับมาเถอะวันวาน

จะจำเอาไว้ทุกวัน

ว่าเรายังคิดถึงกัน

วันวานยังหวานอยู่

กลับมาเถอะวันวาน วันวานที่อาลัย

กลับมาเถอะวันวาน วันวานซาบซึ้งใจ

วันซาบซึ้งใจซึ้งใจ

กลับมาเถอะวันวาน

กลับมาเถอะวันวาน

กลับมาเถอะวันวาน

เคยรักกันมาอย่างไร

จะรักกันตลอดไป ไม่แปรฝัน

กลับมาเถอะวันวาน

กลับมาเถอะวันวาน

กลับมาเถอะวันวาน

จะจำเอาไว้ทุกวัน

ว่าเรายังคิดถึงกัน

วันวานยังหวานอยู่

กลับมาเถอะวันวาน วันวานที่อาลัย

กลับมาเถอะวันวาน วันวานซาบซึ้งใจ

วันซาบซึ้งใจซึ้งใจ

กลับมาเถอะวันวาน

กลับมาเถอะวันวาน

กลับมาเถอะวันวาน

เคยรักกันมาอย่างไร

จะรักกันตลอดไป ไม่แปรฝัน

กลับมาเถอะวันวาน

กลับมาเถอะวันวาน

กลับมาเถอะวันวาน

จะจำเอาไว้ทุกวัน

ว่าเรายังคิดถึงกัน

วันวานยังหวานอยู่

Be the first to like.
loading...