เนื้อเพลง ruk – รวมดาว 2007

เพลง : ruk

ศิลปิน : รวมดาว 2007

เนื้อเพลง :

(ญ) แสงจันทร์ นวลผ่อง นภาพราวพร่างดังทอง เหม่อมองแล้วสุขอุรา (ช) เดือน สวยสว่างพร่างตา ฟ้า ชื่นวิญญา จันทราจุมพิศ ทุกคืน (ญ) เห็นนภา สม รัก หวั่นใจนัก เกรงรักกลาย ไม่ชื่น (ช) ไม่ต้องกลัวเป็นอื่น รักพี่มีแต่ชื่น ชื่นรัก เรื่อยไป (ญ) คำก็รักสองคำก็รัก น้องใคร่ทราบนัก รักมากเท่าไหร่ (ช) รักเจ้านั้นรักจนหมดใจ มิ มี สิ่งใดมาเทียมพี่รัก (ญ) ครึ่งแผ่นฟ้านี้ได้ไหมพี่ (ช) สุดฟ้านี้ ไม่ถึงครึ่งรัก (ญ) อยากจะเห็นดวงใจพี่นัก (ช) เชิญน้องควักออกดู พี่ ยอม สิ้น (ญ) หวั่นใจเหลือเอ่ย คำเฉลยดั่ง ร้อย ลิ้น (ช) เสียดาย ไม่สิ้น ลิ้นมีเพียงหนึ่ง ไม่ถึง ร้อย พัน (ญ) ลิ้นหนึ่ง อย่างนี้ วจี ยังตามไม่ค่อยจะทัน (ช) หากมีร้อยจะให้ทั้งร้อย เสกสรร (ญ-ช) เพ้อ รำพัน แต่คำ รักเอย ************

Be the first to like.
loading...