เนื้อเพลง ขอบอก เดี๋ยวมีเฮ – 3 ช่า 2000

เพลง : ขอบอก เดี๋ยวมีเฮ

ศิลปิน : 3 ช่า 2000

เนื้อเพลง :

ไม่แฟราแคมเลย

เอาเราไปเผาเละ

อย่างนี้ก็ฉุนเด๊ะ มีเฮแน่ขอบอก

ไม่แฟราแคมเลย

เอาเราไปยำเละ

อย่างนี้ก็สวยเด๊ะ ต้องคิดบัญชี

ว่าหนูไม่ดี เธอเลยทิ้งไป

กลัวหนูจะกลายเป็นทอม

มีเฮแน่หนูขอบอก

อย่างนี้แล้วหนูไม่ยอม

ยังไงหนูก็ไม่ยอม

เจอะเธอเมื่อไรมีเฮ

มีเฮแน่หนูขอบอก

อย่างนี้แล้วหนูไม่ยอม

ยังไงหนูก็ไม่ยอม

เจอะเธอเมื่อไรมีเฮ

ไม่แฟราแคมเลย

เอาเราไปเผาเละ

อย่างนี้ก็ฉุนเด๊ะ มีเฮแน่ขอบอก

ไม่แฟราแคมเลย

เอาเราไปยำเละ

อย่างนี้ก็สวยเด๊ะ ต้องคิดบัญชี

ว่าหนูไม่ดี เธอเลยทิ้งไป

กลัวหนูจะกลายเป็นทอม

มีเฮแน่หนูขอบอก

อย่างนี้แล้วหนูไม่ยอม

ยังไงหนูก็ไม่ยอม

เจอะเธอเมื่อไรมีเฮ

มีเฮแน่หนูขอบอก

อย่างนี้แล้วหนูไม่ยอม

ยังไงหนูก็ไม่ยอม

เจอะเธอเมื่อไรมีเฮ

รุ่นนี้ ไม่มีหวานกรอบ

มันจึงไม่ยอมให้ใครย่ำยี

มีเฮแน่หนูขอบอก

อย่างนี้แล้วหนูไม่ยอม

ยังไงหนูก็ไม่ยอม

เจอะเธอเมื่อไรมีเฮ

มีเฮแน่หนูขอบอก

อย่างนี้แล้วหนูไม่ยอม

ยังไงหนูก็ไม่ยอม

เจอะเธอเมื่อไรมีเฮ

มีเฮแน่หนูขอบอก

อย่างนี้แล้วหนูไม่ยอม

ยังไงหนูก็ไม่ยอม

เจอะเธอเมื่อไรมีเฮ

มีเฮแน่หนูขอบอก

อย่างนี้แล้วหนูไม่ยอม

ยังไงหนูก็ไม่ยอม

เจอะเธอเมื่อไรมีเฮ

มีเฮแน่หนูขอบอก

อย่างนี้แล้วหนูไม่ยอม

ยังไงหนูก็ไม่ยอม

เจอะเธอเมื่อไรมีเฮ

มีเฮแน่หนูขอบอก

อย่างนี้แล้วหนูไม่ยอม

ยังไงหนูก็ไม่ยอม

เจอะเธอเมื่อไรมีเฮ

Be the first to like.
loading...