เนื้อเพลง ดื่มนมกันเถอะ – 3 ช่า 2000

เพลง : ดื่มนมกันเถอะ

ศิลปิน : 3 ช่า 2000

เนื้อเพลง :

(เอ้า เอ้า เอ้า ชนแก้ว

เอ้า ชนแก้ว เอ้า ชนแก้ว

เอ้า ชนแก้ว เอ้า ชนแก้ว

เอ้า ชนแก้ว เอ้า ชนแก้ว)

ถ้า ใครอยากเมา ก็ไปกับเขา

(โห่…….)

ถ้า ไม่อยากเมา ก็มากับเรา

(โห่…….)

ดื่มนม กันเถอะ

(ก็กินเข้าซิ จะได้โตโต)

มาดื่ม เยอะเยอะ

(ลองกินดูเด่ะ รับรองว่าโก้)

ดื่มนม กันเถอะ

(ก็กินเข้าซิ จะได้โตโต)

รับรอง แข็งแรง

(ให้เชื่อกันเถอะ

เราไม่ได้โม้)

(เอ้า เอ้า เอ้า ชนแก้ว

เอ้า ชนแก้ว เอ้า ชนแก้ว

เอ้า ชนแก้ว เอ้า ชนแก้ว

เอ้า ชนแก้ว เอ้า ชนแก้ว)

ถ้า ใครอยากเมา ก็ไปกับเขา

(โห่…….)

ถ้า ไม่อยากเมา ก็มากับเรา

(โห่…….)

ดื่มนม กันเถอะ

(ก็กินเข้าซิ จะได้โตโต)

มาดื่ม เยอะเยอะ

(ลองกินดูเด่ะ รับรองว่าโก้)

ดื่มนม กันเถอะ

(ก็กินเข้าซิ จะได้โตโต)

รับรอง แข็งแรง

(ให้เชื่อกันเถอะ

เราไม่ได้โม้)

ดื่มนม กันเถอะ

(โห่……)

มาดื่ม เยอะเยอะ

(โห่……)

ดื่มนม กันเถอะ

(โห่……)

รับรอง แข็งแรง

(โห่……)

ดื่มนม กันเถอะ

(ก็กินเข้าซิ จะได้โตโต)

มาดื่ม เยอะเยอะ

(ลองกินดูเด่ะ รับรองว่าโก้)

ดื่มนม กันเถอะ

(ก็กินเข้าซิ จะได้โตโต)

รับรอง แข็งแรง

(ให้เชื่อกันเถอะ

เราไม่ได้โม้)

ดื่มนม กันเถอะ

(ก็กินเข้าซิ จะได้โตโต)

มาดื่ม เยอะเยอะ

(ลองกินดูเด่ะ รับรองว่าโก้)

ดื่มนม กันเถอะ

(ก็กินเข้าซิ จะได้โตโต)

รับรอง แข็งแรง

(ให้เชื่อกันเถอะ

เราไม่ได้โม้)

ดื่มนม กันเถอะ

(ก็กินเข้าซิ จะได้โตโต)

มาดื่ม เยอะเยอะ

(ลองกินดูเด่ะ รับรองว่าโก้)

ดื่มนม กันเถอะ

(ก็กินเข้าซิ จะได้โตโต)

รับรอง แข็งแรง

(ให้เชื่อกันเถอะ

เราไม่ได้โม้)

Be the first to like.
loading...