เนื้อเพลง ไม่มีเหตุผล – ดัง พันกร

เพลง : ไม่มีเหตุผล

ศิลปิน : ดัง พันกร

เนื้อเพลง :

นี่แหละหัวใจ หนึ่ง

ที่มั่น คง เสมอ

พร้อมจะให้เธอ ตลอดไป

นี่แหละชีวิต หนึ่ง

ที่ยังคงวาง ไว้

ให้เธอ คนเดียว

เธออาจไม่รู้

แหละยัง สง สัย

ว่าทำไม ฉันจึงทำเพื่อเธอ

ทุกอย่าง

ต้องการ สิ่งใด

ทุกอย่าง ที่ทำ ไปนั้น

เพื่ออะไร

ฉันไม่มีเหตุผล ใด ให้เธอ

รักมันมีเหตุผล

ในตัว ของมัน

ฉันแค่ทำสิ่งนี้

ที่ใจ ต้องการ

เหลือแค่เธอที่ยอม

รับ มันไป

ให้ฉันได้มอง เธอ

อยู่ ที่ตรง นี้

แค่เท่านี้ฉัน ก็สุขใจ

ที่ฉันนั้นทำ อยู่

อาจไม่มีความ หมาย

แต่ทำ เพื่อเธอ

เธออาจไม่รู้

แหละยัง สง สัย

ว่าทำไม ฉันจึงทำเพื่อเธอ

ทุกอย่าง

ต้องการ สิ่งใด

ทุกอย่าง ที่ทำ ไปนั้น

เพื่ออะไร

ฉันไม่มีเหตุผล ใด ให้เธอ

รักมันมีเหตุผล

ในตัว ของมัน

ฉันแค่ทำสิ่งนี้

ที่ใจ ต้องการ

เหลือแค่เธอที่ยอม

รับ มันไป

ฉันไม่มีเหตุผล ใด ให้เธอ

รักมันมีเหตุผล

ในตัว ของมัน

ฉันแค่ทำสิ่งนี้

ที่ใจ ต้องการ

เหลือแค่เธอที่ยอม

รับ มันไป

(ฉันไม่มีเหตุผล ใด ให้เธอ

รักมันมีเหตุผล

ในตัว ของมัน

ฉันแค่ทำสิ่งนี้

ที่ใจ ต้องการ)

เหลือแค่เธอที่ยอม

รับ มันไป

Be the first to like.
loading...