เนื้อเพลง คำว่าลา – ดัง พันกร

เพลง : คำว่าลา

ศิลปิน : ดัง พันกร

เนื้อเพลง :

อยาก หยุดยั้ง เวลา

อยากหยุด วันนี้ ไว้นาน นาน

อยากหยุด ทางเดิน ตะวัน

แต่ยัง ไม่เคย

มีใคร ทำได้ อย่างนั้น

..เมื่อ มันถึง เวลา

เวลา ที่ฉัน ต้องฝืน ใจ

เอ่ยคำ ว่าลา จากไป

แต่ว่าใจ ของเรา

จะไม่ จากกัน

ฝังคำ ว่ารัก

เอาไว้ ที่ใจ ของเรา

หาก วันใด เธอเหงา

ให้รู้ ฉันยัง ห่วงใย

คำ ว่าลา ก่อน

แยกเรา ได้เพียง แค่กาย

ไม่อาจแยกใจ ที่เราเคย

สัญญา

…คง มีซัก วันหนึ่ง

(คงมี คงมี ซักวัน)

ที่เธอ และฉัน ได้เข้า ใจ

ว่าการ ที่เรา ห่างไกล

มีความหมาย

แค่ไหน ในวัน กลับมา

ฝังคำ ว่ารัก

เอาไว้ ที่ใจ ของเรา

หาก วันใด เธอเหงา

ให้รู้ ฉันยัง ห่วงใย

คำ ว่าลา ก่อน

แยกเรา ได้เพียง แค่กาย

ไม่อาจแยกใจ ที่เราเคย

สัญญา

…ฝังคำ ว่ารัก

เอาไว้ ที่ใจ ของเรา

หาก วันใด เธอเหงา

ให้รู้ ฉันยัง ห่วงใย

คำ ว่าลา ก่อน

แยกเรา ได้เพียง แค่กาย

ไม่อาจแยกใจ ที่เราเคย

สัญญา

Be the first to like.
loading...