เนื้อเพลง ควายหงาน – รวมศิลปินนิธิทัศน์โปรโมชั่น

เพลง : ควายหงาน

ศิลปิน : รวมศิลปินนิธิทัศน์โปรโมชั่น

เนื้อเพลง :

ควาย หงาน ก่อนเคยใช้งาน ไถนา ไถนากับฮามาสามปี สี่ เดือน สอง วัน ทั้งคนทั้งควาย ขยัน หากินกันไป ไม่บ่น กี่ปี กี่ปี ก็ทน เกิดเป็นคนจน หัวเน่า ..เขียน กอ ไก่ ไม่ ถึง ตอ เต่า อะอาอิอี ไม่ เอา เพราะฮาก็เดา ไม่ ถูก (เขียน กอ ไก่ ไม่ ถึง ตอ เต่า อะอาอิอี ไม่ เอา เพราะฮาก็เดา ไม่ ถูก) ..วาน นี้ เศรษฐีเขามา ซื้อนา แม่ฮาขายไปหมดทั้งแปลง ซื้อ แพง ขาย แพง ทั้งตาทั้งยาย ขายนา ขายควายหาไป เมื่อแลง ก็คงบ่ไกล หม้อแกง จิ้นแดงจะเป็น จิ้นลาบ ข้าง กอ ไผ่ ก็ เหลือ คอก เปล่า กับกองขี้ควาย ขี้ เคา แล้วฮาก็เหงา หัว อก (ข้าง กอ ไผ่ ก็ เหลือ คอก เปล่า กับกองขี้ควาย ขี้ เคา แล้วฮาก็เหงา หัว อก) (ดนตรี…) ..เขียน กอ ไก่ ไม่ ถึง ตอ เต่า อะอาอิอี ไม่ เอา เพราะฮาก็เดา ไม่ ถูก ..วาน นี้ เศรษฐีเขามา ซื้อนา แม่ฮาขายไปหมดทั้งแปลง ซื้อ แพง ขาย แพง ทั้งตาทั้งยาย ขายนา ขายควายหาไป เมื่อแลง ก็คง บ่ไกล หม้อแกง จิ้นแดงจะเป็น จิ้นลาบ ข้าง กอ ไผ่ ก็ เหลือ คอก เปล่า กับกองขี้ควาย ขี้ เคา แล้วฮาก็เหงา หัว อก (ข้าง กอ ไผ่ ก็ เหลือ คอก เปล่า กับกองขี้ควาย ขี้ เคา แล้วฮาก็เหงา หัว อก)

Be the first to like.
loading...