เนื้อเพลง เจงกีสข่าน – รวมศิลปินนิธิทัศน์โปรโมชั่น

เพลง : เจงกีสข่าน

ศิลปิน : รวมศิลปินนิธิทัศน์โปรโมชั่น

เนื้อเพลง :

ขุนทัพเรืองนาม มองโกลเกรียงไกรฉกรรจ์ เก่งกาจ ชาติขุนพล ทุกหนระบือลือไปใครๆพากัน สยบ เจงกิสข่าน ยกทัพราวีตะลุยบุก กล้ารุกทุกดินแดน ทั่วแคว้นเกรงกลัวจนตัวสั่น ไม่หัน มาสู้ ต่างคนยอมซูว่าเขาคือราชสีห์ เจง เจง เจงกิสข่าน รุกไปที่ไหนใครอย่าขวาง รีบเปิดทางรับขุนพลเจง เจง เจงกิสข่าน พื้นดินสะท้านไปทั่วทิศ เด็ดชีวิตหัวมันกระเด็น ไล่เข่นฆ่ามันซะ บุกถล่มให้ล้มดิ้น ครองแดนดินเขาคือเจ้าถิ่นโลกนี้ เจง เจง เจงกิสข่าน รุกไปที่ไหนใครอย่าขวาง รีบเปิดทางรับขุนพลเจง เจง เจงกิสข่าน พื้นดินสะท้านไปทั่วทิศ เด็ดชีวิตหัวมันกระเด็น ไล่เข่นฆ่ามันซะ บุกถล่มให้ล้มดิ้น ครองแดนดินเขาหรือ คือเจ้าโลกา ขุนทัพเรืองนาม มองโกลเกรียงไกรฉกรรจ์ เก่งกาจ ชาติขุนพล ทุกหนระบือลือไปใครๆพากัน สยบ เจงกิสข่าน ยกทัพราวีตะลุยบุก กล้ารุกทุกดินแดน ทั่วแคว้นเกรงกลัวจนตัวสั่น ไม่หัน มาสู้ ต่างคนยอมซูว่าเขาคือราชสีห์ เจง เจง เจงกิสข่าน รุกไปที่ไหนใครอย่าขวาง รีบเปิดทางรับขุนพลเจง เจง เจงกิสข่าน พื้นดินสะท้านไปทั่วทิศ เด็ดชีวิตหัวมันกระเด็น ไล่เข่นฆ่ามันซะ บุกถล่มให้ล้มดิ้น ครองแดนดินเขาคือเจ้าถิ่นโลกนี้ เจง เจง เจงกิสข่าน รุกไปที่ไหนใครอย่าขวาง รีบเปิดทางรับขุนพลเจง เจง เจงกิสข่าน พื้นดินสะท้านไปทั่วทิศ เด็ดชีวิตหัวมันกระเด็น ไล่เข่นฆ่ามันซะ บุกถล่มให้ล้มดิ้น ครองแดนดินเขาหรือ คือเจ้าโลกา

Be the first to like.
loading...