เนื้อเพลง มิดะ – จรัล มโนเพ็ชร

เพลง : มิดะ

ศิลปิน : จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง :

ฮือ.ฮื้อ.ฮือ.ฮื้อ.ฮือ ฮือ.ฮื่อ.ฮือ ฮือ.ฮือฮือ.ฮื่อ.ฮือ.ฮือ ..บน ฟ้า มี เมฆ ลอย บน ดอย มี เมฆ บัง มี สาว งาม ชื่อ ดัง อยู่ หลัง แดน ดง ป่า มี กะลา ล่า เซอ มี หนุ่ม หนุ่ม เผลอ ฮ้อง หา มี สาว งาม ขึ้น มา แล้ว มี มิ-ดะ นาง นั้น ยืน ถ้า กอย หนุ่ม น้อย ตี้ ยัง บ่เกย ผ่าน ยัง ไร้ รา-คี พาน บ่ ฮู้ การ กาม โลกีย์ ยั่ว ยวน วาจา เว้าวอน บอก สอน หื้อ ละอ่อน นั้น มี ความ ฮู้ กาม วิ-ธี แล้ว พลี เรือน กาย (ดนตรี…..) ..งาม เหลือ กำ รำพัน เป็น หมัน และ เป็น หม้าย ความ สวย งาม คือ ภัย ถูก เลือก ไว้ เป็น มิ-ดะ หนุ่ม ใด บ่ เกย ชิดชม บ่ สม สู่ ฮู้ วิชา หมด หน ทาง ขึ้น มา บน ลาน สาว กอด หมด ปัญ-ญา ดิ้นรน มืดมน เหมือน คน ตาบอด คน แล้ว คน เล่า กอด ทอด กาย ใน ดง ดิน แดน จน วัย โรยรา ล่วง ไป คน ใหม่ มา เป็น มิ-ดะ แทน คือ เรื่อง ราว ใน แดน แผ่น ดิน อี ก้อ (ดนตรี…..) ..บน ฟ้า มี เมฆ ลอย บน ดอย มี เมฆ บัง มี สาว งาม ชื่อ ดัง อยู่ หลัง แดน ดง ป่า มี กะลา ล่า เซอ มี หนุ่ม หนุ่ม เผลอ ฮ้อง หา มี สาว งาม ขึ้น มา แล้ว มี มิ-ดะ..

Be the first to like.
loading...