เนื้อเพลง สวยในซอย – รวมศิลปินนิธิทัศน์โปรโมชั่น

เพลง : สวยในซอย

ศิลปิน : รวมศิลปินนิธิทัศน์โปรโมชั่น

เนื้อเพลง :

สวยในซอย สวยในซอย สวยที่สุด สวยที่สุด สวยที่สุด สวยในซอย สวยในซอย สวยในซอย สวยที่สุด สวยที่สุด สวยที่สุด สวยในซอย น่ารัก งามนัก แม่เอ๋ย เปิดเผย ยิ้มมา ให้หน่อย จิ้มลิ้ม พริ้มเพรา ปานว่า เธอเป็น นางฟ้า ประจำซอย น่าเคล้า เคียงข้าง แม่คุณ ตักอุ่นๆ น่าหนุนสำออย สวยในซอย สวยในซอย สวยที่สุด สวยที่สุด สวยที่สุด สวยในซอย สวยในซอย สวยในซอย สวยที่สุด สวยที่สุด สวยที่สุด สวยในซอย ตรอกไหน ซอยไหน แม่เอ๋ย ที่เคย เห็นมา ยังด้อย ช่างสวย งามไป ทุกสิ่ง เธอเป็น ยอดหญิง ประจำซอย น่าชิด น่าชื่น บังอร แก้มอ่อนๆ น่าอ้อนเนื้อกลอย สวยในซอย สวยในซอย สวยที่สุด สวยที่สุด สวยที่สุด สวยในซอย สวยในซอย สวยในซอย สวยที่สุด สวยที่สุด สวยที่สุด สวยในซอย สวยในซอย สวยในซอย สวยที่สุด สวยที่สุด สวยที่สุด สวยในซอย สวยในซอย สวยในซอย สวยที่สุด สวยที่สุด สวยที่สุด สวยในซอย สวยในซอย สวยในซอย สวยที่สุด สวยที่สุด สวยที่สุด สวยในซอย สวยในซอย สวยในซอย สวยที่สุด สวยที่สุด สวยที่สุด สวยในซอย

1 person likes this post.
loading...