เนื้อเพลง mak sao pan r – อีเกิ้ง

เพลง : mak sao pan r

ศิลปิน : อีเกิ้ง

เนื้อเพลง :

มักสาวพันธุ์อา งามจับตาพันธุ์อาพันธุ์ใหม่ สวยบาดตาบาดใจ น้องทรามวัยเจ้าไม่เป็นรอง ในกองประกวดสาวพันธุ์อาเจ้าน่ามอง นอกกองประกวดเจ้าไม่เป็นสอง น้องพันธุ์อา อ้ายมักเจ้าหลาย นวลน้องพันธุ์อา หัวใจกานดาเจ้าทั้งสี่ห้อง คงไม่มีใครหมายปอง มาเฝ้าจับจอง เจ้าของหัวใจ ถ้าไม่รังเกียจ พี่คนนี้จองได้ไหม สาวพันธุ์อา จะว่ายังไง พี่มอบทั้งใจให้เธอทั้งหมด * ยืนเฮียงกันซ้ายล้าย อยู่หน้าวิลัยยามไปถ้ารถ อ้ายอยากเข้าไปทักทาย อยากขอทรามวัยสัมภาษณ์สด สด กินอะไรถึงสวยหมดจด สวยไปหมด ติดตรึงซึ้งใจ ** (ลำซิ่ง) อ้าวฮั่นนี้ ฟังเสียงคลื่นกะละแม่นคลื่นก้อง คลื่นก้องละสาวซ่าพันธุ์อา งามจับตากะละแม่นวิไล วิไลกะจับใจของอ้าย ชายคนนี้มักสาวพันธุ์ใหม่ กะหล่าเอยคำเอย ละหล่าเอยคำเอย ยกทั้งใจกะละแม่นเต็มร้อย เต็มร้อยให้ทุก ทุกคน แตกละจ้นละจ้นละ เสียงคนเขาซ่า สาวพันธุ์อานี้จั่งแม่นเธอ เวิร์ค เวิร์ค เวิร์ค เวิร์ค เวิร์ค เด้อนางเด่อ เด้อนางเด่อ เด้อนางเด่อ กะเด้อ เด้อ นางเด่อ สาวพันธุ์อากะละแม่นงามหลายละหัวใจหมุนติ้ว หล่าเอยคำเอย ละหล่าเอยคำเอย อย่าว่าอ้ายเดอ อย่าว่าอ้ายเดอ อ้ายมักสาวพันธุ์อา (ซ้ำ * / **)

Be the first to like.
loading...