เนื้อเพลง ไม่มีน้ำตาหยดต่อไป – วิว

เพลง : ไม่มีน้ำตาหยดต่อไป

ศิลปิน : วิว

เนื้อเพลง :

ไหลรินมาเถิด….น้ำตา ไหลมาๆ ให้มันหมดใจ ถ้าใจมันเจ็บ..จะเก็บเอาไว้ทำไม ร้องมาให้สาสมใจ….สมใจในความปวดร้าว

ไหลมาให้หมด ……จากตาไหลมาๆ ให้มันหมดวาล์ว ไหลมาให้สิ้น..ให้มันท่วมดิน ท่วมดาว ชะล้างความเศร้า…ความโศรกของเรา..เอาไปให้สิ้น

โธ่..เอ๋ย หัวใจของเรามันง่าย รักเขาหมดใจ…น้ำตาชายต้องหลั่งริน เขาลวงเขาหลอก…กลับกลอกเสียจนชาชินน้ำตาเอ๋ย….จงไหลรินให้มันสิ้นซาก….จากใจ

ไหลมาให้หมด..น้ำตา ไหลมาๆ จนหยดสุดท้าย ไหลมาให้หมด

ทุกหยดให้มันสอนใจ แล้วเรามาเริ่มต้นใหม่ ต่อแต่นี้ไป….ไม่มีน้ำตา

Be the first to like.
loading...