เนื้อเพลง งดเศร้าเข้าพรรษา – Buddhabless

เพลง : งดเศร้าเข้าพรรษา

ศิลปิน : Buddhabless

เนื้อเพลง :

ตักบาตรทําบุญแต่เช้าเพื่อให้ใจได้หยุดพัก เบื่อหน่ายกับ

ความรักที่ไม่เคยจะโชคดี ก็อยากทําบุญกรวดน้ำให้กับ

คนไม่หวังดี.. พอแล้วพอที่กับใจที่มันง่ายด้าย

**แต่ก่อนเคยรักทุ่มเท่หมดทั้งใจ ไม่เคยเผื่อใจเอาไว้เจ็บ ช่ำ..

แต่ว่าผลของการกระทําก็ย้อนกับมาทําร้ายใจ …

**อยากจะงดเศร้าเพื่อเข้าพรรษา.. กราบเรียนหลวงตาช่วยบอกผมที่ ..

อยากจะลืมเรื่องราว.ต้องทําไงดี งดเศร้าเข้าพรรษาจะมากไป

หยุดคิดทบทวนตัวเองอีกที่ ความรักเท่านี้ทุ่มด้วยหัวใจ

อย่าไปให้ใครให้เข้าก็เสียใจยังไงก็ต้องเจบ….

ความรักไม่เข้าใครออกใครแต่เข้าพรรษาปีนี้มันเป็นเรื่องที่ช่ำใจ

มันผ่านมาก็ผ่านไป ก็คนมันยังรักปรักตัวยังเหลื่อใจขนาดเข้าวัด

เพื่ออะไร คนมันจะดีอ่านหนังสือธรรมมะ ฟังพระในซีดี

สุราเมตายะก็รู้แล้วนะมันไม่ดี ออกพรรษาเมื่อไรไม่เคยจะลืมเทอได้ซะที่..

ปรับปาดาดับ ปรับปาดาดับ ปรับปาดาดับ ปรับปาดาดับ

อยากจะงดเศร้าเพื่อเข้าพรรษา.. กราบเรียนหลวงตาช่วยบอกผมที่ ..

อยากจะลืมเรื่องราว.ต้องทําไงดี งดเศร้าเข้าพรรษาจะมากไป

หยุดคิดทบทวนตัวเองอีกที่ ความรักเท่านี้ทุ่มด้วยหัวใจ

อย่าไปให้ใครให้เข้าก็เสียใจยังไงก็ต้องเจบ….

Be the first to like.
loading...