เนื้อเพลง ซา ราง งึน อี บยอล รึล เด ริ โก โอ ดะ – ซอน โฮ ยอง (son ho young)

เพลง : ซา ราง งึน อี บยอล รึล เด ริ โก โอ ดะ

ศิลปิน : ซอน โฮ ยอง (son ho young)

เนื้อเพลง :

เพลง   ความรักนำพาการจากลามาด้วย (ซา ราง งึน อี บยอล รึล เด ริ โก โอ ดะ)

ศิลปิน  : Son Ho Young(โซน โฮ ยอง)

นา รึล ดูโก คา จิ มา

อย่าทิ้งฉันไว้แล้วจากไป

ซา ราง งา ดวี โดล ลา โบ จิ มา

สุดที่รัก  อย่าหันกลับมามอง

นา รึล วี ฮาน กอ รา  มยอน เกวน ชาน นา คือ เด โร คา

ไม่เป็นไร จะไปก็ไป ถ้าเธอทำเพื่อฉัน

นอ รึล ซา ราง เฮ็ด ซือ นี อี บยอล โด นาน เบ อุล กอ ยา

เพราะฉันรักเธอ  ฉันจึงพร้อมจะเรียนรู้การจากลา

ออน เจน คา โดล ลา โอล ซา ราง งึล วี เฮ ซอ

เพื่อความรักที่จะกลับมาอีกครั้งในวันข้างหน้า

อา พา โด อุด ซือ มยอ นาน นอ รึล โบ เนล กอ ยา

แม้จะเจ็บปวด  แต่ฉันจะส่งเธอด้วยรอยยิ้ม

ตอ นา นึน นี กา พยอน ฮาล ซู อิด โด โรค

เพื่อให้เธอจากไปด้วยความสบายใจ

เกวน ชาน นา นา รึล บา จิ คึม อุด โก อิจ จาน นา

ไม่เป็นไร ดูฉันซิ  กำลังยิ้มอยู่นี่นา

ซา ราง กวา อี บยอล ดา นอ วา เฮ็ด ซือ นี

ทั้งความรักและการจากลานั้นเกิดขึ้นร่วมกับเธอ

นอ รึล ซา ราง เฮ็ด คี เอ ฉอง มาล ซา ราง เฮ็ด ดี เอ

เพราะฉันรักเธอ  เพราะฉันรักเธอจริงๆ

นอล วี ฮาน อี บยอล โด นาน คยอน ดยอ เนล กอ ยา

ฉันจะอดทนกับการจากลาเพื่อตัวเธอเอง

ซา ราง งา ดวี โดล ลา โบ จิ มา

สุดที่รัก  อย่าหันกลับมามอง

นา รึล วี ฮาน กอ รา มยอน เกวน ชาน นา คือ เด โร คา

ไม่เป็นไร จะไปก็ไป ถ้าเธอทำเพื่อฉัน

นอ รึล ซา ราง เฮ็ด ซือ นี อี บยอล โด นาน เบ อุล กอ ยา

เพราะฉันรักเธอ  ฉันจึงพร้อมจะเรียนรู้การจากลา

ออน เจน คา โดล ลา โอล ซา ราง งึล วี เฮ ซอ

เพื่อความรักที่จะกลับมาอีกครั้งในวันข้างหน้า

โพม มึน ยอ รึม มี โอ คิ เต็ม เม คา นึน กอ เร

ฤดูใบไม้ผลิจากไป เมื่อฤดูร้อนมาถึง

ยอ รึม มิ โอ จิ อาน นึล ซูน ออบ เก็จ จิ

คงไม่มีวันที่ฤดูร้อนจะไม่มา

ซา ราง งึน อี บยอล รึล เด ริ โก โอ นึน กอ เร

ความรักมักนำพาการจากลามาด้วยเสมอ

อี บยอล ลิ คา มยอน ซา ราง งิ โอ เก็จ จิ

เมื่อการจากลาผ่านพ้นไป  ความรักก็คงจะตามมาใช่มั้ย

นอ รึล ซา ราง เฮ็ด คี เอ ฉอง มาล ซา ราง เฮ็ด ดี เอ

เพราะฉันรักเธอ  เพราะฉันรักเธอจริงๆ

นอล วี ฮาน อี บยอล โด นาน คยอน ดยอ เนล กอ ยา

ฉันจะอดทนกับการจากลาเพื่อตัวเธอเอง

ซา ราง งา ดวี โดล ลา โบ จิ มา

สุดที่รัก  อย่าหันกลับมามอง

นา รึล วี ฮาน กอ รา มยอน เกวน ชาน นา คือ เด โร คา

ไม่เป็นไร จะไปก็ไป ถ้าเธอทำเพื่อฉัน

นอ รึล ซา ราง เฮ็ด ซือ นี อี บยอล โด นาน เบ อุล กอ ยา

เพราะฉันรักเธอ  ฉันจึงพร้อมจะเรียนรู้การจากลา

ออน เจน คา โดล ลา โอล ซา ราง งึล วี เฮ ซอ ฉาล คา

เพื่อความรักที่จะกลับมาอีกครั้งในวันข้างหน้า

ฉันจะไม่เป็นไรจริงหรือ หากปล่อยให้เธอจากไป

กึด ชิ รา โก อาน เดว็น ดา โก

ไม่ได้  มันจะจบไม่ได้

อี รอค เค นอล โบ เน โด เกว็น ชาน นึล รอน จิ

ปล่อยให้เธอจากไปแบบนี้ก็ไม่เป็นไรจริงหรือ

คา นึน นอล เว บุท จับ จิ มด ฮาน กอล กะ

ทำไมฉันจึงไม่อาจรั้งเธอที่กำลังจะจากฉันไปนะ

คา จิ มา นาล ดู โก คา จิ มา

อย่าไป  อย่าทิ้งฉันไว้แล้วจากไป

นา รึล อิ เด โร เน บอ รยอ ดูน เช โร คา จิ มา

อย่าไป  โดยทิ้งฉันไว้แบบนี้

คา ซึม มึล โจ ยอ วา นอล วี เฮ มุด ดอ ดูน ซา ราง งิ

หัวใจถูกบีบคั้น  ความรักฝังแน่นเพื่อเธอเท่านั้น

เน ซา ราง งา เช บัล นาล ดู โก คา จิ มา เช บัล

สุดที่รักของฉัน ได้โปรดอย่าทิ้งฉันไป ได้โปรด

 

Be the first to like.
loading...